Publicador de continguts

RAI Catalunya

El programa RAI (Reforç de l'Alimentació Infantil) actua principalment a Catalunya, a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Actualment s'hi implementen els quatre components: RAI-Ajudes menjador, RAI-Casals d'estiu and RAI-Hàbits saludables. En cada municipi es desenvolupa un o més components del programa RAI segons les seves necessitats i característiques.