Probitas i UNICEF organitzen un taller internacional per l'actualització en prevenció, diagnòstic i tractament del VIH/SIDA a poblacions indígenes de l'Amazones Peruà

Probitas i UNICEF organitzen un taller internacional per l'actualització en prevenció, diagnòstic i tractament del VIH/SIDA a poblacions indígenes de l'Amazones Peruà

Del 8 al 10 de novembre es va realitzar a la ciutat de Tarapoto, Perú el "Taller d'actualització per el maneig del VIH/SIDA en poblacions indígenes que viuen en les zones remotes i de difícil accés a l'Amazones peruà", contant amb la participació del personal sanitari local que treballa en aquestes regions.  

Aquesta reunió tècnica es va dur a terme, en el marc de l'aliança entre la Fundació Probitas i el Fons de Nacions Unides per la Infància (UNICEF), com a continuació del projecte iniciat el 2014 amb l'objectiu de prevenir, diagnosticar i tractar a les persones afectades per el VIH/SIDA a les comunitats indígenes de les regions de l'Amazones i Loreto. Aquest projecte forma part del programa propi de Probitas, anomenat GLI (Global Laboratory Initiative), que té com objectiu principal reforçar la capacitat resolutiva dels laboratoris de diagnòstic clínic en regions vulnerables de tot el planeta. 

El taller, que va tenir una duració de tres dies, es va desenvolupar amb la participació de tres experts espanyols en la matèria, els doctors Claudia Fortuny (Pediatra), Tomás Pumarola (Microbiòleg) i José Luis Casado (Infectòleg), així com especialistes de Perú arribats de Lima. Va contar amb l'assistència de més de 40 professionals de les xarxes de salut de les províncies de Condorcanqui, Datem de Maranón, Atalaya y San Martín. 

La formació va tenir com objectiu actualitzar sobre prevenció, diagnòstic i tractament del VIH/SIDA al personal de salut que atén a la població de l'Amazones peruà. La trobada va servir per intercanviar experiències sobre la prevenció de la transmissió mare-fill, el diagnòstic precoç, el seguiment biològic i l'atenció integral i tractament de pacients adults en diferents contextos. 

Durant el taller es van avaluar els resultats obtinguts al llarg del projecte, implementat conjuntament entre Probitas i UNICEF en col·laboració amb el Ministeri de Salut Pública, com són l'adaptació de protocols a les zones remotes i de difícil accés, la prevenció de la transmissió vertical del VIH amb especial atenció a la lactància materna i el tractament mare-fill en aquest tipus de context. 

També es va discutir sobre l'aplicació pràctica de la Norma Tècnica del Ministeri de Salut de Perú per l'atenció a persones adultes amb VIH/SIDA, tenint en compte les tècniques diagnòstiques i de seguiment biològic, així com la disponibilitat de fàrmacs antiretrovirals de gran activitat (TARGA) a la que tenen accés. 

El Dr. José Luis Casado, Metge Adjunt del Servei de Malalties Infecciones de l'Hospital de Ramón i Cajal, de Madrid des de l'any 1994 ens explica la seva experiència al taller:

Creus què el personal sanitari local podrà aplicar els coneixements adquirits en VIH/SIDA a la seva activitat diària?

"Sens dubte. Crec el taller els hi serà d'utilitat pel dia a dia, diria que a més de coneixements específics clínics el talle els hi va donar uns coneixements generals necessaris i aplicables per estendre el missatge de la importància del coneixement i el tractament de la població."

Quins van ser per tu els aspectes més importants que es van abordar? 

"Crec que va haver discussió en tots els aspectes bàsics, tant de diagnòstic com de tractament com de problemes per realitzar prevenció i adherència al tractament, en adults i nens. Potser, el més important va ser com aplicar aquest coneixement general als problemes locals". 

Quins van ser els aspectes més controvertits?

"Sens dubte els problemes derivats de diferents cultures i les barreres geogràfiques, que dificulten la comprensió del problema per part de la població i poder estendre el tamisatge de la població i el tractament de pacients."

Quina impressió et vas dur de la feina que realitzen aquests professionals de la salut en aquests contexts remots i de difícil accés? 

"És admirable com tenen que afrontar problemes, sacrificant temps i família, intentant estendre un programa de salut, en aquest cas en el context del VIH/SIDA."

Com creus que el projecte de Probitas i UNICEF ha pogut impactar en la millora del maneig del pacient amb VIH, especialment en la població indígena?

"Probitas i UNICEF han aconseguit solucionar i millorar l'accés a probes de laboratori i capacitar al personal per un correcte maneig de pacients i probes. Aquest fet és bàsic per poder oferir el procés complert a la població, ja que sense ells no es pot arribar a un adequat tractament dels pacients: informació de la importància del test, tamisatge o proba de laboratori, informació del seu significat, tractament i seguiment."

Què ha significat per a tu a nivell personal haver impartit aquest taller al Perú?

"Per a mi ha sigut una ocasió per fer molt i bon treball en pocs dies. Molt, perquè la formació de tant personal i de diferents nivells és el que garanteix que l'assistència es generalitzi i l'esforç no es perdi. Podria haver anat com a metge, haver passat consulta a 20 pacients al dia, inclús a 40, però mai tindrà tanta repercussió com haver format a 40 persones que milloraran l'assistència a centenar de pacients.    

Per aquest motiu, gràcies per donar-me l'oportunitat."

Durant el dia mundial del SIDA, volem donar especial atenció a la situació de les comunitats indígenes de l'Amazones, que han patit un increment a la taxa d'infeccions per VIH. Aquestes poblacions viuen actualment al voltant de grans processos migratoris, activitats extractives il·legals i l'ampliació de la frontera comercial que agreuja encara  més la situació. 

La poca disponibilitat de serveis de salut propers a les comunitats, i algunes pràctiques culturals de les famílies, representen barreres per a què la població accedeixi a aquest diagnòstic, tractament i prevenció del VIH/SIDA. És per aquesta raó que l'enfortiment dels laboratoris ha resultat un recolzament clau a la població d'aquestes regions de l'Amazones. 

La Fundació Probitas, ha ofert assistència tècnica en l'avaluació de la situació dels laboratoris de la Xarxa de Condorcanqui i de la Xarxa Datem del Marañón, amb recomanacions tècniques sobre els equips a ser adquirits i formació del personal local. A més ha assessorat i ha recolzat activament la simplificació de la Norma Tècnica d'atenció i diagnòstic del VIH / SIDA adaptada a aquests contextos i a la població indígena, treballant conjuntament amb UNICEF i el Ministeri de Salut del Perú. 

Gràcies als esforços d'aquestes entitats, durant el 2015 es van realitzar 8.360 tamisatges pel VIH. Es van identificar 98 casos positius del VIH, dels quals 62 reben actualment tractament i poden ser monitoritzats més a prop del seu lloc de residència. Això representa un important increment respecte 2013, abans de la implementació del projecte on les xifres eren de 5.940 tamisatges, amb 105 positius, però només 20 pacients van rebre tractament. 

Durant l'execució, el projecte ha rebut l'acompanyament del Ministeri de Salut de Perú (MINSA), mitjançant l'Estratègia Nacional de VIH/SIDA i del Institut Nacional de Salud (INS). Gràcies a això, s'ha impulsat una política pública, implementada per MINSA en benefici de totes les comunitats amazòniques afectades pel VIH/SIDA i per Infeccions de Transmissió Sexual.