Publicador de continguts

Seguiment del curs de bacteriologia al laboratori de l'hospital materno infantil de Kumasi, Ghana

Seguiment del curs de bacteriologia al laboratori de l'hospital materno infantil de Kumasi, Ghana

 • La Fundació Probitas desenvolupa el programa GLI amb el suport del departament de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Entre el 26 i el 29 de setembre de 2017 el microbiòleg del departament de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Mateu Espasa, s'ha desplaçat a la ciutat de Kumasi, a Ghana amb l'objectiu d'enfortir i supervisar el treball desenvolupat des de l'octubre del 2016, en el marc del projecte GLI Kumasi iniciat el 2012. Es recorda que el programa GLI (Global Laboratory Initiative) en aquesta ciutat africana se centra en enfortir el servei de laboratori de l'hospital materno infantil (MCHH, per les seves sigles en anglès), l'única infraestructura especialitzada en el tractament de la desnutrició severa infantil del sud centre del país.

GLI kumasi
El GLI Kumasi des dels seus inicis s'ha marcat com a objectius principals enfortir les capacitats de diagnòstic del laboratori de l'hospital materno infantil i oferir atenció sanitària a les comunitats rurals més vulnerables que viuen de les plantacions de cacau en condicions precàries i amb un accés limitat a la salut. L'aplicació efectiva d'aquest projecte contribuirà, a llarg termini, a la reducció de la morbiditat materna i la mortalitat infantil, així com també a la millora del diagnòstic de la malària i altres malalties greus que afecten a mares i infants de l'àrea d'influència del centre de salut.

Seguiment del funcionament del laboratori en relació al diagnòstic bacteriològic 
L'any passat ja es va duu a terme una formació de 15 dies (entre el 26 de setembre i el 7 d'octubre) en diagnòstic d'infeccions bacteriològiques a través de cultius impartit per microbiòlegs de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. A més a més del curs, Probitas va dotar al laboratori de l'hospital de kumasi d'equips especialitzats en cultius bacteriològics i va donar suport en la compra de reactius per a hematologia i altres materials de laboratori.

Enguany, el motiu de la visita a l'hospital de Kumasi s'ha centrat en fer un seguiment del desenvolupament dels tècnics de laboratori en relació a les aptituds apreses en el curs anterior, així com, en reforçar els coneixements sobre les tècniques de susceptibilitat d'antibiòtics. Per un altre costat, els objectius específics que s'han plantejat durant l'estada han sigut identificar les possibles limiiacions del laboratori relacionades amb la microbiologia bacteriana i revisar la teoria i la pràctica de les malalties bacterianes, el processament de mostres, la detecció de la bactèria, la identificació de la bactèria i  el test de susceptibilitat.


Alguns dels punts forts destacables sobre les condicions actuals de l'hospital i especificats pel microbiòleg desplaçat al territori són:
 • Els cultius bacterians estan progressant adequadament.
 • El personal del laboratori té molt bones habilitats i està motivat en la feina que realitza.
 • S'ha millorat el diagnòstic dels pacients.
 • Ha augmentat la demanda dels cultius.
 • Està en funcionament el protocol clínic.
 • Es prescriuen els antibiòtics corresponents en funció dels resultats dels cultius. 

No obstant això, també es destaquen algunes de les febleses més visibles que s'han detectat durant la visita i en les que caldria posar el focus d'atenció: 
 • El sistema de peticions
 • El registre de les proves
 • L'elaboració dels informes
 • La recollida de les mostres

D'ara en endavant
Després de tota la implicació de Probitas i l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron es pot afirmar que l'hospital de Kumasi ha millorat notablement el diagnòstic de malalties infeccioses i l'eficàcia en el tractament de les mateixes.

A partir d'ara, el que s'espera des de Probitas, així com també des del departament de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, és que l'hospital sigui cada vegada menys dependent de les ajudes i poc a poc vagi sent autosostenible. També s'espera que la comunitat local sigui encara més conscient dels beneficis que comporta una bona atenció sanitària i estigui més compromesa a formar-hi part per així incentivar la millora de les seves infraestructures.  
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter