Fundació Concepció Juvanteny

(Text not yet available in English) El projecte ‘'Prevenció, formació, detecció i atenció de l'abús sexual infantil i juvenil'' promou la salut i el benestar físic, psíquic i emocional dels menors. Més de 400 menors afectats han aconseguit beneficiar-se del programa.


El projecte aborda el problema de manera integral actuant en diferents fases:

  • Prevenció: per identificar possibles abusos i actuar contra ells.
  • Formació: a professionals de l'educació, sanitaris, socials i jurídics per reconèixer els indicis i símptomes que poden ser indicatius o sospitosos d'amagar un abús sexual infantil o juvenil.
  • Detecció: es porta a terme un diagnòstic mèdic i psicosocial de cada cas detectat fent especial èmfasi en els casos d'abús intrafamiliar en col·laboració amb l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Institut Català de la Salut.
  • Atenció o Tractament Psicoterapèutic: s'ofereix als nens i nenes i joves víctimes d'abús sexual una atenció psicoterapèutica específica duta a terme per professionals basada en components psicoterapèutics, psicoeducatius i en l'estimulació i rehabilitació.