Publicador de continguts

Dia Mundial del Sanejament

Dia Mundial del Sanejament

Per l'any 2030 un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament l'ODS6, posa el focus en aconseguir fer arribar el sanejament a tots els habitants del planeta, reduir a la meitat les aigües no tractades i augmentar la seva reutilització, com expliquen des de Nacions Unides. Enguany, a més, l'èmfasi se centra en el tractament de les aigües residuals d'aquí que l'objecte protagonista del dia sigui el lavabo.

Tots els éssers del planeta tenim la necessitat de defecar. No obstant això, cada país gestiona els excrements d'una manera diferent. En les zones més vulnerables del planeta, els anomenats països en vies de desenvolupament, no disposen de sistemes de sanejament i tractament de les aigües adequats. Aquest fet, provoca que els residus fecals de les poblacions retornin al seu medi sense haver estat sotmesos a un tractament concret i causin la contaminació dels rius i els mars propagant malalties, algunes fins i tot, mortals. Segons revela la Organització Mundial de la Salut (OMS) 361.000 menors de menys de 5 anys moren cada anys a causa de diarrea. A més, apunta que "el sanejament deficient i l'aigua contaminada també estan relacionats amb la transmissió de malalties com el còlera, la disenteria, l'hepatitis A i la febre tifoidea".

Desigualtats importants
D'altra banda, la OMS alerta de les desigualtats en aquest àmbit i les xifres actuals ho corroboren. Algunes de les que destaca són:
 
  • Actualment, encara hi ha 2.100 milions de persones que no disposen d'aigua gestionada de forma segura.
  • 844 milions de persones no tenen un servei bàsic d'aigua potable.
  • En 90 països, el progrés cap a un sanejament bàsic és "massa lent", el que significa que els seus habitants no obtindran la cobertura universal pel 2030.
  • Dels 4.500 milions de persones –un 60% de la població mundial aproximadament- que no conten amb un sanejament segur, 2.300 milions encara no disposen de serveis bàsics de sanejament.
  • 600 milions de persones comparteixen lavabo o latrina amb altres llars.
  • 892 milions de persones –la majoria de zones rurals- defequen a l'aire lliure

La OMS apunta que la millora dels sistemes de sanejament, juntament amb l'aigua potable i la bona higiene, podrien prevenir unes 842.000 morts a l'any
 
La implicació de Probitas
En aquest sentit, la Fundació Probitas també dóna suport a projectes que tenen com a objectiu millorar l'accés a l'aigua i a les mesures de sanejament en aquelles poblacions més vulnerables de països en vies de desenvolupament. Entre aquests s'hi troben iniciatives a Nicaragua (Amèrica central), al Txad (Àfrica central), a Costa d'Ivori i Burkina Faso (Àfrica) i a Sri Lanka (Àsia Meridional).

Nicaragua
Contribuir a la prevenció de les principals malalties relacionades amb la falta d'accés a l'aigua i sanejament en dues escoles rurals del municipi de San José de Bocay. Els beneficiaris directes són 873 estudiants i 26 docents. A escola global, els 5.000 habitants de la comunitat d'Ayapal també en sortiran beneficiats indirectament. 
 
El segon projecte Enfortiment del Model d'Atenció en Salut Intercultural a 13 comunitats del municipi de Waspam. L'objectiu principal és reforçar la capacitat de resolució de la xarxa pública de salut pública i la xarxa comunitària de salut contribuint, alhora, a millorar les condicions de salut bàsica, aigua i sanejament. 1.639 famílies seran beneficades
 
Txad
Protecció a la salut a través de la millora de les condicions de vida de la població refugiada sudanesa i permetre l'accés ininterromput d'aigua potable i a serveis adequats de sanejament per a 170.726 refugiats i refugiades sudanesos
 
Costa d'Ivori
El següent projecte pretén dissenyar, construir, posar en funcionament i assegurar la durabilitat a llarg termini de 7 sistemes solars fotovoltaics per al bombeig, l'acumulació i el sanejament d'aigua potable en 7 comunitats rurals del nord del país. 
 
Burkina Faso
Construcció de 6 pous d'aigua potable a 6 poblats rurals que presenten moltes deficiències, on no hi ha aigua potable i on hi ha moltes morts infantils a causa de les malalties per transmissió hídrica. El número total de beneficiaris és de 8.500 persones
 
Sri Lanka
Aquest projecte te per finalitat millorar les condicions de vida i l'estat de salut de mares i nens i nenes menors de 5 anys de les plantacions de te, del districte de Rathnapura. Aquesta millora es vol aconseguir a través de permetre l'accés a l'aigua i al sanejament i promoure bones pràctiques en matèria de nutrició materno infantil. Els beneficiaris directes són 65 famílies
 
A través del suport en aquests projectes Probitas també s'implica en aconseguir els ODS pel 2030 aprofitant l'experiència que té en el territori i compartint el coneixement en l'àmbit de la salut en les regions més vulnerables del planeta. 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter