Publicador de continguts

Entrevista a l'avaluador extern, el Sr. Duncan Ochieng

Entrevista a l'avaluador extern, el Sr. Duncan Ochieng

  • L'avaluador extern, el Sr. Duncan Ochieng, especialista en laboratori, ha tornat a la seu de la Fundació Probitas per presentar l'informe final d'avaluació dels laboratoris de Lunsar (Sierra Leone) i Kumasi (Ghana).
 A continuació podeu llegir l'entrevista que li hem fet sobre el procés d'avaluació dels projectes GLI esmentats anteriorment.


1) En primer lloc, quins criteris ha seguit per fer les avaluacions?
Hi ha dues orientacions diferents. La primera va ser avaluar el projecte segons els criteris de rellevància, eficiència, eficàcia, impacte, viabilitat i participació per veure si l'actuació coincideix amb els objectius previstos i les necessitats identificades. Per obtenir la informació he desenvolupat i utilitzat qüestionaris específics per als diferents grups de persones que participen en el projecte. Per tant, un cop s'extreuen les dades específiques dels grups s'analitzen per obtenir l'impacte de tot el projecte. A partir de la informació que es rep, s'identifiquen els reptes i les limitacions i es donen recomanacions per tal de millorar el projecte i poder-les considerar per a futures actuacions. Aquesta avaluació ajudarà en la gestió dels projectes GLI.

La segona eina que he utilitzat és més específica per les activitats tècniques de laboratori. Aquesta eina és una llista de verificació que s'utilitza per a les avaluacions del laboratori i que es divideix en 10 paràmetres diferents. Aquests paràmetres es refereixen a l'estructura del laboratori, la competència del personal, les activitats que realitzen, la bioseguretat, etc. D'aquesta manera, és possible identificar els buits en les activitats tècniques que s'estan executant al laboratori.

Les conclusions que s'obtenen de la segona eina d'avaluació són més específiques ja que determinen si els laboratoris milloren en termes de serveis de qualitat. A través d'aquests qüestionaris es poden identificar quines són les àrees que no funcionen bé i quines àrees cal millorar. Així doncs, amb les eines i criteris utilitzats és fàcil d'identificar si hi ha llacunes i en què s'ha de millorar.


2) Què pot explicar de cada laboratori?
 
Kumasi (Ghana)
La clau del laboratori de Ghana és que es troba en un hospital públic. El nivell del personal en termes de formació i qualificació és superior al de Sierra Leone. A Ghana hi ha més activitat a l'hospital, l'àrea de captació és molt més gran i també tenen alumnes que vénen a fer pràctiques al laboratori perquè s'ha convertit en un centre de referència.

Gràcies a les activitats que s'han dut a terme al projecte i de les condicions òptimes per fer tantes proves, el personal sanitari i els estudiants en pràctiques obtenen experiència per després poder treballar en altres departaments del laboratori. En el moment que jo hi vaig anar hi havia treballant set tècnics de laboratori, 10 estudiants en pràctiques i 10 treballadors locals.

Un dels punts més destacables del laboratori de Ghana és que ha millorat i molt la quantitat de proves que realitza.

Sierra Leone (Lunsar)
El laboratori de Lunsar està millor organitzat en termes d'estructura que el de Ghana, ja que es processen els tests i es duen a terme les activitats del laboratori en el lloc pertinent que requereix cada prova. A més, el personal de laboratori tendeix a seguir millor els procediments que s'han d'utilitzar. En aquest laboratori hi ha sis persones com a màxim treballant. I aquests sis són recolzats pels germans catòlics de l'hospital.


3) Quins problemes ha identificat durant les avaluacions?
 
Kumasi (Ghana)
Quan vaig anar a Ghana hi va haver una vaga nacional dels laboratoris la qual cosa va provocar que molts treballadors no hi fossin. Un altre dels problemes és que el laboratori no sempre segueix els procediments estàndards que dicten els protocols nacionals. A més, alguns dels aparells que tenien no funcionaven i algunes proves específiques no s'estan fent a causa de la manca de reactius, donat que Probitas ja no està donant suport financer i això ha causat que no puguin continuar comprant.

Sierra Leone (Lunsar) 
De la mateixa manera que en laboratori de Ghana hi algunes proves específiques que no s'estan fent causa de la falta de reactius. Un altre dels problemes és que el nivell del personal del laboratori és inferior en comparació amb el de Ghana. No obstant això, el laboratori de Sierra Leone és un laboratori de referència per a tota la comunitat i l'únic de la zona capaç de fer les proves que realitza.


4) Què en pensa del programa GLI?
El programa GLI en sí és molt rellevant, ja que introdueix proves, assegura la qualitat d'aquestes i dóna suport a la gestió dels pacients en les zones en què no s'ha fet abans. La selecció de les àrees a cobrir també esta molt ben delimitada. A Ghana, per exemple, hi ha una població aproximada de 250.000 habitants i la majoria d'ells acudeixen a l'hospital quan tenen algun problema de salut.

Es pot concloure que el programa GLI és molt complet perquè enforteix les capacitats dels laboratoris de diagnòstic clínic, en reforça les infraestructures bàsiques i els dota amb equipament, capacita al personal local en tècniques diagnòstiques i de gestió del laboratori, promou altres programes de salut adequats a cada context i mesura l'eficàcia i l'eficiència del seu impacte.

 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter