Publicador de continguts

Salut mental dels infants i adolescents

Salut mental dels infants i adolescents

  • La Fundació Probitas organitza el curs, impartit per Eduvic, per compartir coneixements en aquest àmbit
Claus del model sistèmic socioeducatiu i aproximació als símptomes clínics en infants i adolescents. Eines i recursos per a treballadors de l'àmbit social. Aquest és el títol del curs de 20 hores que imparteix Eduvic, una cooperativa d'iniciativa social de proximitat sense ànim de lucre, amb més de 20 anys d'experiència i especialitzada en la infància, l'adolescència, la joventut i les famílies.

Alguns dels objectius del curs són oferir als professionals de l'àmbit social (entitats, educadors, pedagogs, psicòlegs de centres oberts, etc.) eines i coneixements que els permetin comprendre les diferents situacions dels menors que pateixen problemes de salut mental, saber-ho gestionar i aprendre a acompanyar-los tant a ells com a les seves famílies. El curs també vol posar èmfasi en aspectes bàsics del diagnòstic relacional socioeducatiu com una eina que pot millorar el treball amb les famílies, el treball amb l'equip de professionals del servei i el treball en xarxa amb altres serveis. I entre altres objectius, el curs pretén oferir els mecanismes que permetin als professionals manejar i dinamitzar grups de menors en què participin infants que pateixen algun trastorn de la salut mental, de forma inclusiva, controlant els factors de discriminació i afavorint la cohesió del grup.

L'estructura del curs
Pel que fa a l'estructura, Eduvic ha plantejat tres blocs per treballar els continguts: 
 
  1. Claus del model sistèmic socioeducatiu en el treball amb famílies. Comprendre per a transformar: entendre les persones en el seu context familiar.
  2. Aproximació a la psicopatologia de la infància i l'adolescència. 
  3. Intervenció relacional. 

D'altra banda, la metodologia de les sessions ha consistit en una part teòrica i una part pràctica basa en l'aplicació de casos reals que són atesos en el servei. Els docents han posat el focus en aplicar el mètode sistèmic a l'hora d'analitzar les situacions concretes de cada infant i/o jove per detectar el problema i també prendre en consideració l'entorn que l'envolta. Estudiar el genograma familiar (història, cicle vital, relacions familiars i entorn sociocultural), asseguren, pot donar moltes claus per entendre el comportament de l'infant. El fil conductor s'ha basat, en cada sessió, en conèixer els motius que porten als infants i joves a reaccionar de forma tan específica en funció de la discapacitat que tenen i entendre per què actuen així. En cada grup hi ha hagut una assistència d'entre 20 i 25 alumnes.

Els cursos s'han realitzat durant el 2017, paral·lelament, en 4 zones diferents de tot Catalunya per poder arribar al màxim de beneficiaris possibles interessats a participar-hi. D'aquesta manera, la zona 1 ha estat formada per entitats dels municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Barcelona. La zona 2 ha integrat les localitats de Cornellà, El Prat, Sant Boi i l'Hospitalet. Lleida ha conformat la zona 3 i, finalment, Terrassa i Sabadell s'han ubicat a la zona 4.

En total, 20 entitats han assistit al curs el que representa, aproximadament, 100 professionals interessats a adquirir, comparar, contrastar i renovar entre ells formes d'actuació i experiències de treball. En la valoració final s'ha preguntat a les entitats que hi han participat aspectes sobre la durada del curs, els objectius i els continguts de les sessions, la metodologia emprada i també el docent que ha impartit les classes. Els professionals destaquen l'aplicació pràctica del curs en el seu lloc de feina diari i la qualitat dels continguts. Tanmateix, tots ells posen èmfasi en la realització de més casos pràctics reals durant les sessions i allargar la durada del curs.

La bona acollida del programa fa plantejar a la Fundació Probitas una nova edició aquest any per satisfer les peticions dels assistents d'enguany, poder abastir a més interessats i millorar els aspectes mencionats anteriorment. Un cop el curs ha finalitzat, Probitas ha enviat un port USB a totes les entitats amb la documentació del curs i la bibliografia relacionada amb el contingut treballat durant les sessions. 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter