29 projectes de Cooperació Internacional, adreçats a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables, reben un total d'1 milió d'euros per part de la Fundació Probitas

29 projectes de Cooperació Internacional, adreçats a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables, reben un total d'1 milió d'euros per part de la Fundació Probitas

A principis d'any, 115 projectistes d'entitats que treballen en l'àmbit de la cooperació internacional es van presentar a la primera convocatòria oberta de la Fundació. Després d'una rigorosa avaluació externa, a mitjans de maig es va resoldre la convocatòria. Fruit de la resolució, Probitas subvencionarà 29 projectes per una suma total d'un milió d'euros. Es tracta de projectes que desenvolupen la seva activitat en 23 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica al llarg de 2016 i 2017. 
 
L'objectiu de la convocatòria és recolzar aquells projectes dirigits a millorar l'accés a l'assistència sanitària, a l'aigua i al sanejament i a l'alimentació de manera equitativa. També s'ha donat especial importància a aquells projectes que promocionen una educació sanitària adequada i a aquells especialment dirigits a la disminució de la mobilitat i mortalitat infantil en els menors de 5 anys. 
 
Els projectes havien d'incloure components i accions que tinguessin un impacte clar en la comunitat on es desenvolupen, millorant la qualitat de vida de les persones beneficiaries. Per això es van avaluar seguint els criteris marcats per la OCDE per la cooperació al desenvolupament. S'ha valorat: la pertinència del projecte, l'experiència de l'entitat sol·licitant en la temàtica del projecte, així com els mecanismes de seguiment proposats al llarg de l'execució; la sostenibilitat i viabilitat; la coherència del pressupost i l'abordatge de gènere en totes les fases del projecte. 
 
La Fundació es proposa que la convocatòria tingui un caràcter anual, per tant, al gener de 2017 es tornarà a obrir la convocatòria de projectes per 2017-2018 mitjançant un procés similar al d'aquest any.