Publicador de continguts

La Fundació Probitas impulsa nous projectes del

La Fundació Probitas impulsa nous projectes del "RAI-ESO Dinem Junts!"

  • Enguany té previst obrir nous programes en instituts de Santa Coloma i del Vallès Occidental
El curs escolar 2016/2017 va acabar amb un total de 304.548 alumnes (148.004 noies i 156.544 nois) matriculats a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a Catalunya, segons les últimes dades registrades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del mes de Juliol. De tots aquests matriculats, van rebre beca menjador uns 5.000 alumnes d'ESO, segons assegurava la Consellera d'ensenyament, Meritxell Ruiz. Aquesta xifra, però, suposa menys del 2% dels estudiants catalans de secundària obligatòria que reben ajuda alimentària, davant del 13,6% que la reben a educació infantil i primària. Per tant, del pas a l'escola a l'institut els alumnes que deixen de rebre beca disminueix un 89%.

Es recorda, que les beques menjador són uns ajuts sufragats amb fons públics destinats a l'alumnat en edat escolar obligatòria que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, independentment de la seva nacionalitat o origen. L'organisme encarregat de la planificació de les beques i d'establir el seu preu màxim és el Departament d'Ensenyament, mentre que els consells comarcals són els responsables de gestionar les ajudes i els quals cobreixen de forma parcial o total el cost del servei.

L'origen del problema
El 2012 el Parlament de Catalunya va implantar la jornada intensiva a l'ESO, la qual cosa va suposar el tancament de molts menjadors escolars d'instituts públics catalans per falta de demanda. Durant aquests anys la mesura ha provocat que les famílies amb més dificultats econòmiques no puguin garantir l'àpat del migdia als joves que més ho necessiten exposant als nens i nenes a un risc de malnutrició important i amb conseqüències greus en el seu desenvolupament físic i cognitiu.

Actualment, aquest és un tema de discussió al Parlament, ja que es vol reemplaçar l'anterior decret aprovat el 1996 i que actualment encara està en vigor. L'actualització del decret, segons fonts de la conselleria al diari online directe.cat, revisa criteris com quina ha de ser la ràtio de monitors que cal establir en els menjadors escolars o per exemple quin ha de ser el preu màxim del menú que actualment està a 6,20€ -un preu congelat des de ja fa anys-. Les noves bases del decret es troben en una fase molt inicial i s'estan debatent conjuntament entre associacions de pares i mares i les empreses que ofereixen els serveis per poder-lo posar en marxa de cara al curs vinent 2018/2019. El nou decret -retirat temporalment per manca de consens de la comunitat educativa- posaria fi a la gestió dels serveis de menjadors per part d'algunes AMPA.

D'altra banda, la Federació d'Associacions de Mares i Pares i d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) reclama a la Generalitat que el servei de menjador sigui gratuït a les escoles i instituts de titularitat pública. Entre els arguments que planteja és que garantir l'accés universal al servei de menjador pot ser un primer pas per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats. A més a més, que considera que les dues hores que es triga entre el dinar i l'esbarjo s'han de contemplar com a part del programa educatiu del centre.

El paper de Probitas
En aquest context, la Fundació Probitas està molt implicada en intentar revertir la situació de molts menors que tenen dificultats per cobrir el cost del menjador escolar o que a partir dels 12 anys quan inicien l'ESO perden el dret a percebre ajuts menjador.

Dins del projecte de Reforç de l'Alimentació Infantil (RAI) iniciat el 2012 Probitas impulsa dos anys després el "RAI-ESO Dinem Junts!", un programa que pretén oferir un dinar saludable i un espai de protecció on realitzar activitats de lleure socioeducatiu a adolescents d'entre 11 i 17 anys en risc d'exclusió social. En aquest cas, el programa inclou l'accés a un àpat saludable i a activitats socioeducatives de lleure i esportives i d'acompanyament a l'escolaritat entre les 14 hores i les 17 hores. A banda d'assegurar un plat nutritiu al dia i proporcionar un espai de protecció, els objectius del programa són promocionar hàbits saludables, fer palesa la necessitat d'obrir els menjadors als instituts i treballar en xarxa.

El programa "RAI-ESO Dinem Junts!" ha tingut durant el curs 2016/2017 7 espais en ple funcionament en 6 municipis de Catalunya, amb 6 entitats col·laboradores i 401 beneficiaris provinents de 18 instituts. Les zones on està present el programa són a l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Granollers, Sabadell, Montornès del Vallès i Salt.

Nous espais d'actuació aquest curs
En aquest nou curs escolar 2017/2018 Probitas ha iniciat el programa "RAI-ESO Dinem Junts!" a Santa Coloma de Gramenet. Concretament s'ha impulsat el dilluns 2 d'octubre en dos centres d'educació secundària i on aproximadament uns 70 nens i nenes d'entre 12 i 14 anys seran beneficiaris del programa "RAI-ESO Dinem Junts!". A més a més d'oferir un àpat saludable, en el centre també es realitzaran activitats esportives, socioeducatives i de reforç escolar pels adolescents en risc d'exclusió social en la franja horària que ocupa des de les 14:30 hores fins a les 17 hores.

Els dos centres on s'aplica el programa són els instituts Puig Castellar i Terra Roja de la ciutat. La iniciativa ha sigut possible gràcies a l'acord signat entre Probitas, les entitats Casal dels Infants, Rialles i l'Ajuntament de Santa Coloma i la implementació d'aquest programa contribuirà a fer paleses les necessitats d'obrir els menjadors escolars en els instituts de secundària i promoure el treball conjunt entre tots els agents implicats.

A banda de la col·laboració amb els dos instituts de Santa Coloma de Gramenet, Probitas també té previst posar en marxa el programa "RAI-ESO Dinem Junts!" de caràcter socioeducatiu per garantir una alimentació saludable als alumnes de secundària del Vallès Occidental. Des del Consell Comarcal d'aquest territori lamenten que menys d'un alumne de cada 100 rep una beca de menjador i que només el 2,8% de totes les beques que s'atorguen a la comarca són per alumnes de secundària. Aquest fet provoca que molts nens i nens es quedin sense ajut al fer el pas de l'escola a l'institut. Segons dades del Consell Comarcal, durant el curs 2016/2017 van rebre beca 1.014 alumnes de sisè. Mentre que al curs 2017/2018 només van ser 204 alumnes de primer d'ESO que en van sortir beneficiats.

Per aquest motiu, Probitas ha establert un marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per garantir els beneficis del programa "RAI-ESO Dinem Junts!". Per les dues parts aquest conveni representa un impacte d'abast comarcal. Tanmateix, la Fundació impulsarà pròximament el projecte RAI-ESO a instituts de Cornellà (Baix Llobregat) i a centres de diferents ciutats del Vallès Occidental.

La bona acollida del programa per part de tots els agents educatius (ajuntaments locals, instituts, entitats i famílies) fa que Probitas, a poc a poc, vagi ampliant el seu àmbit d'actuació i cada vegada cobreixi les necessitats de més menors vulnerables. 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter