Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

Cada 1 de desembre és una oportunitat per conscienciar sobre la importància en la prevenció i recerca d'aquesta malaltia

Totes les persones del món tenen -o haurien de tenir- garantit el dret a la salut, de la mateixa manera que el dret a l'habitatge, al sanejament, a l'aigua potable, als aliments nutritius i a la justícia també haurien d'estar assegurats en totes les parts del planeta. D'aquesta forma, seria més fàcil detectar, tractar i curar una infecció o una malaltia molt més greu com és la SIDA i que suposa un dels majors problemes de salut pública, com afirma l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Una epidèmia que es vol erradicar pel 2030 com a part d'un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La SIDA
Durant el 2016, un milió de persones van morir per causes relacionades amb el VIH el virus de la immunodeficiència humana. Aquest virus "afecta les cèl·lules del sistema immunitari, alterant o anul·lant la seva funció. La infecció produeix un deteriorament progressiu del sistema immunitari, amb la conseqüent "immunodeficiència"", descriu l'OMS. Quan s'arriba a estadis més avançats de la infecció es considera que es té la síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA) i això es produeix quan hi ha presència d'alguna de les més de 20 infeccions o de càncers relacionats amb el VIH.

Actualment, només hi ha tres possibles maneres de transmetre el VIH. Per un costat, via sexual (mantenir relacions sexuals sense protecció). Per un altre, via sanguínia (transfusió de sang contaminada o compartir objectes tallants, agulles i xeringues contaminats). I en tercer lloc, via materna-infantil (durant l'embaràs, el part o la lactància). Malgrat els esforços comunitaris i d'escala mundial que es duen a terme per combatre la malaltia, encara no s'ha trobat cap cura o vacuna per erradicar la SIDA.

La SIDA en xifres
 • Enguany s'han produït 1,8 milions de noves infeccions del VIH a tot el món. 
   
 • El 54% dels adults i el 43% dels nens infectats estan en tractament antiretroviral (TAR) de per vida. 
   
 • Entre l'any 2000 i el 2016 el nombre de noves infeccions pel VIH s'ha reduït en un 39% i les defuncions associades al virus han disminuït en una tercera part. El que significa que durant aquest període s'han salvat 13,1 milions de vides gràcies al TAR. 
   
 • Hi ha grups poblacionals més vulnerables a infectar-se pel virus: els homes que tenen relacions homosexuals, els consumidors de drogues injectables, els presos i altres persones com els treballadors sexuals i els seus clients i els transsexuals. 
   
 • Durant el 2016 les noves infeccions pel virus de la SIDA en els menors s'ha reduït fins a un 56% a l'Àfrica oriental i meridional -la regió més afectada pel VIH- i en un 47% a escala mundial.
    
 • S'han reduït les infeccions de VIH en els nens i les nenes a mesura que les embarassades s'han sotmès al tractament preventiu. 
 
Recentment, ONUSIDA -una organització que treballa per posar fi a l'epidèmia de la SIDA- ha publicat un informe en el qual explica els avenços en l'accés al tractament antiretroviral de les persones que viuen amb el VIH. Es ressalta que l'any 2000 només 685.000 persones que vivien amb el VIH tenien accés al tractament antiretroviral mentre que el juny del 2017 la xifra es troba al voltant dels 20,9 milions de persones. Una altra revelació científica que es subratlla en l'informe és que queda demostrat que "una persona que viu amb el VIH i que s'adhereix a un règim de tractament antiretrovíric eficaç té fins a un 97% menys de probabilitats de transmetre el virus".

Probitas també forma part de la lluita contra la SIDA
En aquest context, la Fundació Probitas també es mostra sensible davant la preocupant situació que protagonitza el virus del VIH. Així doncs, seguint amb la filosofia que persegueix de transferir experiència, coneixement i recursos en l'àmbit de la salut a les zones més vulnerables del món, té actius tres projectes enfocats a millorar la detecció i tractament per combatre el virus causant de la SIDA. 

GLI-Perú
Un d'ells, es tracta del programa GLI-Perú que en col·laboració amb UNICEF i el Ministeri de Salut han creat el primer model d'atenció integral de VIH/SIDA, Hepatitis B i infeccions de transmissió sexual (ITS), per adaptar el protocol nacional al context en què viu la població indígena, en el que manquen recursos per realitzar un diagnòstic adequat de les principals malalties de la zona. El projecte, que es va iniciar el 2014, ja està en la darrera fase d'execució en la qual es realitza una anàlisi de l'eficàcia, de l'eficiència i de l'impacte que ha tingut.

Les xifres finals del projecte estimen que al Perú hi ha 72.000 persones que viuen amb el VIH, el 64% d'elles tenen el diagnòstic, el 55% ha aconseguit la retenció en el programa, el 46% de les persones que viuen amb el virus han rebut el tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA) i el 37% han aconseguit la supressió viral.

Finalment, els resultats del projecte, el qual ha consistit en la remodelació d'infraestructures, equipament dels laboratoris, formació del personal local i treball amb la comunitat, se centren a aconseguir una millora de la capacitat resolutiva dels serveis de la salut, incloent-hi la capacitat de laboratori de les Xarxes de Salut de Condorcanqui, Datem del Marañón pel diagnòstic i el tractament oportú de les malalties transmissibles com VIH/SIDA, les quals afecten nens i nenes, adolescents, mares gestants i a la població en general de les comunitats indígenes de l'Amazones. L'execució del projecte ha permès millorar les capacitats entre el personal de la salut que durant el 2016 ha facilitat la detecció de 134 nous casos d'infectats pel VIH a la xarxa de Condorcanqui.

Projecte de cooperació a centre Amèrica 
Probitas des de l'any 2015 impulsa un projecte de Millora del diagnòstic de la Tuberculosi en pacients amb el VIH a Centre Amèrica, concretament, a Guatemala, que consisteix a implementar un Point-of-care (POC) on es realitza el test per al diagnòstic de la tuberculosi (TB) en pacients amb VIH. Es pretén que els resultats d'aquesta iniciativa serveixin per guiar posteriors estudis de validació del test amb la potencialitat de millorar el diagnòstic de la tuberculosi en pacients que tenen co-infecció amb el VIH.

Gràcies a aquest projecte, que executa l'Ohio University en col·laboració amb el Ministry of Health i la Fundació IDEI, s'ha pogut detectar que la població co-infectada pel VIH-TB presenta un retard important en el diagnòstic i una alta morbimortalitat a causa de la dificultat i el cost del seu diagnòstic i tractament. Molts dels pacients VIH-TB no tenen accés a un tractament i seguiment correctes i pateixen les manques en les infraestructures i equipament dels sistemes hospitalaris públics. Tot això, s'uneix a l'estigma i discriminació associada a ambdues malalties que exacerba les negatives conseqüències socials i econòmiques de les persones que les pateixen.

Precisament aquest és un dels motius que ha portat a les entitats vinculades al projecte a fixar-se com un dels objectius principals de l'estudi a disminuir el temps de diagnòstic de tuberculosi en pacients de VIH i millorar així el control de seguiment dels pacients per millorar el pronòstic i reduir la transmissibilitat. Els beneficiaris indirectes del programa són aproximadament 620.000 persones infectades amb el VIH i que viuen en zones de l'Amèrica Central.

Projecte de cooperació a poblacions vulnerables del Departament d'Escuintla, Guatemala
El tercer projecte al qual la Fundació Probitas dóna suport és el de la prevenció, el diagnòstic i l'atenció integral de les infeccions de transmissió sexual (ITS), VIH i infeccions oportunistes en poblacions vulnerables d'Escuintla, a Guatemala. El principal objectiu de la iniciativa és millorar l'atenció i coordinació dels diferents serveis de l'Hospital involucrats. Els resultats que s'esperen són disposar d'un espai adequat pel diagnòstic d'ITS, VIH i altres infeccions, així com també, obtenir un sistema millorat pel registre de dades.

En un context protagonitzat per 87.252 persones afectades pel VIH –la qual cosa suposa un 0,08% de la població adulta- s'estima que es produeixen 8.908 noves infeccions anualment. Les principals activitats del projecte se centren a millorar l'atenció i la coordinació dels diferents serveis de l'Hospital Nacional d'Escuintla a través de la capacitació dels proveïdors de salut de la Unitat d'Atenció Integral (UAI), la clínica Barcelona i la Fundació SIDA i Societat (FSIS) en comunicació i coordinació integrada, entre altres accions. Els beneficiaris directes del projecte són 1.210 persones que viuen amb el virus de la SIDA.

Amb la realització d'aquests projectes la Fundació Probitas apropa els seus valors i el seu know how a poblacions que tenen dificultat per proporcionar accés i recursos sociosanitaris a les seves comunitats contribuint, així, a la millora de les condicions de vida de les poblacions més pobres del món.