Publicador de continguts

Els joves vulnerables es queden sense ajudes al començar la secundària

Els joves vulnerables es queden sense ajudes al començar la secundària

En iniciar l'ESO les administracions deixen d'oferir beques menjador als nens i joves vulnerables degut al horari intensiu dels instituts i del conseqüent tancament de les cantines. Aquesta falta d'ajudes ha perjudicat greument a aquells alumnes més vulnerables i en risc d'exclusió social que fins al moment havien estat rebent l'ajuda i els quals continuen en la mateixa situació familiar i social. 

La Fundació Probitas, davant aquesta necessitat latent, ha decidit iniciar un activisme pragmàtic a partir del seu programa RAI-ESO, amb la finalitat de tornar a oferir un àpat nutritiu al dia als nens y joves més vulnerables de secundaria i assegurar-los-hi un espai de protecció on realitzin activitats sòcio-educatives, d'esport i reforç escolar. 

Durant el curs 2012-2013 la major part dels instituts públics van decidir compactar l'horari lectiu, deixant a molts joves sense menjador, ja que al finalitzar les classes al migdia els instituts van deixar d'oferir el servei menjador amb la conseqüent eliminació de les ajudes per part de l'administració. Aquesta mesura ha tingut un impacte especialment negatiu entre nens i joves vulnerables, que han sigut exclosos de l'oportunitat d'assegurar-los-hi un àpat complert al dia. Els alumnes que fins aquell moment es beneficiaven d'aquesta ajuda al juny quan cursaven 6é de primària, la perdien al setembre al passar a l'ESO. Només aproximadament un 1.7% manté aquestes beques, una mitjana del tot insuficient atenent a les xifres de risc de pobresa a Catalunya i Espanya. 

Al 2015 la Fundació Probitas va iniciar els seu projecte propi RAI-ESO amb la finalitat de cobrir les necessitats alimentaries dels nens i joves en risc d'exclusió social, dintre del programa RAI (Reforç de l'Alimentació Infantil). 

El programa pretent oferir un àpat saludable i nutritiu a més d'un espai de protecció de 14h a 17h on realitzar activitats socioeducatives, d'esport i reforç escolar a adolescents d'11 a 17 anys. 

Aquest programa pilot es desenvolupa a 7 centres de 6 municipis (L'Hospitalet de Llobregat, Montornès del Vallès, Canovelles, Terrassa, Sabadell i Salt) i dona cobertura a un total de 215 beneficiaris. El projecte que desenvolupa Probitas en col·laboració amb instituts públics de secundaria, entitats d'acció social, ajuntament i serveis socials que son els encarregats d'identificar als menors susceptibles de ser beneficiaris del projecte. Dins del possible, s'intenta que les activitats es duguin a terme en els mateixos instituts, i en cas de no ser-ho, en els centres oberts o espais cedits per ajuntaments. La Fundació Probitas selecciona a cada municipi a l'entitat social que considera més idònia per la implementació del projecte RAI-ESO, i es l'entitat qui contracta als educadors socials, monitors i el serveis del càtering.   

L'objectiu del projecte, a part de servir un àpat complert als menors, és oferir-los-hi un espai d'acollida i protecció on puguin dur a terme diferents activitats sòcio-educatives i/o de reforç escolar. Val la pena destacar que aquest programa pilot està acollint a un màxim de 40 menors a cada centre i que actualment varis municipis compten amb una llista d'espera per entrar al programa. Aquesta demanda constata la necessitat d'aquest recurs nutritiu i sòcio-educatiu per menors en risc d'exclusió social en els diferents municipis on actuem.

Recentment s'ha dut a terme una avaluació a partir d'un qüestionari respòs pels educadors i monitors de les entitats que treballen dia a dia en el projecte RAI-ESO, on s'han pogut extreure diverses conclusions:

Per part dels educadors i monitors es valora molt positivament la feina conjunta amb Serveis Socials per detectar casos de menors vulnerables que necessiten accedir al programa. 

Tant els directors d'institut com els educadors estan d'acord en l'impacte positiu del programa i es pot constatar una millora de la nutrició dels menors, una disminució de l'absentisme escolar i un canvi positiu en el comportament dels joves desprès de mesos de rebre aquest recolzament. Se'ls veu més alegres, amb major predisposició a participar en les activitats i una major cohesió de grup. Les famílies, per part seva valoren molt positivament el programa, i s'ha observat una millor relació de les famílies amb les entitats socials. 

Pel curs 2017-2018 es preveu ampliar el número de menors beneficiats del projecte RAI-ESO ja que creiem què és un pilar indispensable del programa RAI, i una necessitat real d'aquests menors vulnerables no coberta per l'administració pública. El model RAI-ESO que denominem "Dinem junts" està sent molt exitós en els 7 projectes pilot que estem desenvolupant i esperem créixer i replicar el projecte en altres instituts on es detecten nens i joves vulnerables. 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter