Publicador de continguts

Els nens vulnerables no fan vacances a l'agost

Els nens vulnerables no fan vacances a l'agost


Durant el darrer curs escolar, 2.024 nens  tenien un àpat assegurat al menjador escolar gràcies a un ajut de la Fundació Probitas a través del Programa RAI-Ajudes al menjador. Què passarà amb alguns d'ells durant les vacances?

Les vacances escolars i la prevenció de la malnutrició infantil a Catalunya

Les activitats socioeducatives en l'àmbit del lleure en els mesos no lectius tenen un paper fonamental en la prevenció de la malnutrició infantil, ja que, igual que el menjador escolar, garanteixen almenys un plat nutritiu al dia als menors més vulnerables.

Per alleujar les conseqüències dels desequilibris generats per la nova situació econòmica a les famílies catalanes, diverses entitats han començat a posar èmfasi en la necessitat de cobrir aquest buit de lleure, que alhora pot provocar una desequilibri de l'alimentació, que, en casos dels nens en una situació d'alta vulnerabilitat, pot ser molt deficitària.

Aquest dèficit i les dificultats d'accés a certes activitats de lleure no subvencionades s'han fet més palesos amb la crisi econòmica, i és per això que la Fundació Probitas, amb la col·laboració d'altres entitats, pretén també sensibilitzar les administracions públiques sobre aquest problema. Tal com recomana L'Informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars del Síndic de Greuges (juny 2014), cal «que les administracions públiques preservin l'esforç a l'hora d'assegurar al màxim possible la igualtat d'oportunitats dels infants en l'accés i en l'aprofitament de les activitats de lleure educatiu i evitin que l'actual procés de desinversió pública perjudiqui la igualtat d'oportunitats en aquest àmbit, d'acord amb el principi de prioritat pressupostària de la infància establert per l'article 15.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència».

Un àpat assegurat, també a l'estiu

Prevenir la malnutrició és un dels objectius del programa de Reforç d'Alimentació Infantil (RAI) de la Fundació Probitas. Des de fa dos anys, la fundació subvenciona l'accés a casals d'estiu durant els mesos de juliol i agost als menors amb més risc a patir malnutrició de les escoles adherides al programa RAI-Ajudes al menjador. Són 14 els municipis on s'actua i 120 escoles participants. 41 entitats col·laboren en el projecte, per a la qual s'espera aportar, durant el proper exercici, 1.606 ajuts.

Així mateix, amb el suport de Serveis Socials dels ajuntaments de 14 municipis —com ara Badalona, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Mollet, Canovelles, Granollers i Parets del Vallès—, la Fundació Probitas ha posat en marxa el projecte RAI-Casals d'estiu, gràcies al qual molts d'aquests infants en risc d'exclusió social gaudeixen actualment d'un casal per als mesos d'estiu, sobretot l'agost, el mes que presenta més dèficit d'oferta. Ells senten el benefici del lleure, i, alhora, veuen acomplides algunes de les necessitats bàsiques d'alimentació, ja que el casal inclou diversos àpats i recursos alimentaris.

Col·laboració amb entitats

Aquestes activitats socioeducatives signifiquen també un espai de protecció en què els menors en risc puguin sociabilitzar-se en un ambient allunyat dels carrers o de situacions de desestructuració familiar i social.
Per gestionar alguns d'aquests casals d'estiu, la Fundació Probitas col·labora amb entitats petites de barri com El Club San Feliu, l'Esplai La Florida, Nou Quitxalles, REIR, La Vinya i amb entitat grans com la Federació Catalana de l'Esplai, el Casal dels Infants, la Fundació Pere Tarrés i la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona (FEEB), una entitat que a més aposta per integrar els joves dels barris en el projecte, formant-los per tal que facin de monitors dels nens, amb els quals connecten més fàcilment. Tal com afirma Josep Lluís Velasco, director de la FEEB: «D'aquesta manera el barri experimenta una transformació lenta i positiva. Apareixen referents joves que estan ocupats, estudien i són models positius de convivència».  

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter