Publicador de continguts

La Fundació Probitas finança projectes de prevenció, diagnòstic i atenció integral del VIH al Perú i a zones de centre Amèrica

La Fundació Probitas finança projectes de prevenció, diagnòstic i atenció integral del VIH al Perú i a zones de centre Amèrica

  • L'augment de la resistència antiretroviral a determinants fàrmacs contra el VIH pot suposar un fre en la lluita contra la SIDA
La resistència a determinats fàrmacs contra el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) –causant de la SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida)- ha augmentat segons destaca el darrer informe sobre el tema publicat per la Organització Mundial de la Salut (OMS) el juliol 2017.

A l'Informe sobre la resistència als medicaments contra el VIH 2017  s'alerta que en 6 dels 11 països enquestats de l'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, més del 10% dels pacients que van començar un tractament antiretroviral tenien una soca resistent a algun dels fàrmacs que s'utilitzen per combatre el VIH. Els països que més preocupen a la OMS són Argentina, Nicaragua, Guatemala, Namíbia, Uganda i Zimbabwe. Aquest increment de resistència als fàrmacs, segons la OMS, podria suposar la mort de 135.000 persones i provocar 105.000 noves infeccions. L'augment s'atribueix a què els infectats no responen adequadament als antiretrovirals -fàrmacs que poden controlar la replicació del virus i aconseguir que la infecció no derivi en SIDA-  i, per tant, els virus resistents es segueixen transmeten a altres persones.

Des de la organització mundial recomanen una revisió urgent i acurada dels programes de tractament del virus que s'apliquen contra la malaltia, ja que aquest descobriment podria suposar un fre en la consecució d'un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de posar fi a la SIDA pel 2030.  

Segons dades de la OMS a finals del 2015 hi havia 36,7 milions de persones afectades pel virus a tot el món i només 18,2 milions rep el tractament antiretroviral a mitjans del 2016. A més, cada any es notifiquen més de dos milions de noves infeccions –equivaldria a produir-se una infecció cada 15 segons-  i es calcula que 25% de les persones infectades no ho saben. La OMS alerta que actualment només el 60% de les persones amb VIH coneixen el seu estat serològic.

La Organització Mundial de la Salut posa de manifest la importància dels tractaments antiretrovirals (TAR) estàndards, els quals consisteixen en combinar almenys tres antiretrovirals (ARV) per a suprimir al màxim el VIH i frenar la progressió de la malaltia. L'organisme apunta que s'han observat enormes reduccions de las taxes de mortalitat i del sofriment en resposta a un règim d'antiretrovirals de gran activitat, sobretot, en les primeres fases de la malaltia. Per un altre costat, la OMS assenyala que l'ampliació de l'accés al TAR també pot reduir la transmissió del VIH a escala poblacional i fer disminuir el nombre d'orfes preservant així les famílies.

Actualment, només hi ha tres possibles maneres de transmetre el VIH. Per un costat, via sexual (mantenir relacions sexuals sense protecció). Per un altre, via sanguínia (transfusió de sang contaminada o compartir objectes tallants, punxants (agulles, xeringues) contaminats). I en tercer lloc, via materna-infantil (durant l'embaràs, el part o la lactància). Malgrat els esforços comunitaris i d'escala mundial que es duen a terme per combatre la malaltia, encara no s'ha trobat cap cura o vacuna per eradicar la SIDA.

En aquest context, la Fundació Probitas també es mostra sensible davant la preocupant situació que protagonitza el virus del VIH. Així doncs, seguint amb la filosofia que persegueix de transferir experiència, coneixement i recursos en l'àmbit de la salut a les zones més vulnerables del món, té actius tres projectes enfocats a millorar la detecció i tractament per combatre el virus causant de la SIDA.

GLI-Perú
Un d'ells, es tracta del programa GLI-Perú que en col·laboració amb UNICEF i el Ministeri de Salut ha creat el primer model d'atenció integral de VIH/SIDA, Hepatitis B i infeccions de transmissió sexual (ITS), per adaptar el protocol nacional al context en el que viu la població indígena, en el que manquen recursos per realitzar un diagnòstic adequat de les principals malalties de la zona. El projecte, que es va iniciar el 2014, ja està en la darrera fase d'execució en la qual es realitza un anàlisi de l'eficàcia, de l'eficiència i de l'impacte que ha tingut.

Les xifres finals del projecte estimen que al Perú hi ha 72.000 persones que viuen amb el VIH, el 64% d'elles tenen el diagnòstic, el 55% ha aconseguit la retenció en el programa, el 46% de les persones que viuen amb el virus han rebut el tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA) i el 37% han aconseguit la supressió viral.

Finalment, els resultats del projecte, que ha consistit en remodelar infraestructures, equipar els laboratoris, formar al personal local i treballar amb la comunitat, se centren en aconseguir una millora de la capacitat resolutiva dels serveis de la salut, incloent la capacitat de laboratori de les Xarxes de Salut de Condocanqui, Datem del Marañón pel diagnòstic i el tractament oportú de les malalties transmissibles com VIH/SIDA, les quals afecten a nens i nenes, adolescents, mares gestants i a la població en general de les comunitats indígenes de l'Amazones. L'execució del projecte ha permès millorar les capacitats entre el personal de la salut que durant el 2016 ha facilitat el registre de 134 nous casos d'infectats pel VIH a la xarxa de Condorcanqui. 

Projecte de cooperació a centre Amèrica 
Probitas des de l'any 2015 impulsa un projecte de Millora del diagnòstic de la Tuberculosi en pacients amb el VIH  a Centre Amèrica, concretament, a Guatemala, que consisteix en implementar un Point-of-care (POC) on es realitza el test per al diagnòstic de la tuberculosi (TB) en pacients amb VIH. Es pretén que els resultats d'aquesta iniciativa serveixin per guiar posteriors estudis de validació del test amb la potencialitat de millorar el diagnòstic de la tuberculosi en pacients que tenen co-infecció amb el VIH.

Gràcies a aquest projecte, que executa la Ohio University en col·laboració amb el Ministry of Health i la Fundació IDEI, s'ha pogut detectar que la població co-infectada del VIH-TB presenta un retard important en el diagnòstic i una alta morbimortalitat a causa de la dificultat i el cost del seu diagnòstic i tractament. Molts dels pacients VIH-TB no tenen accés a un tractament i seguiment correctes i pateixen les manques en les infraestructures i equipament dels sistemes hospitalaris públics. Tot això, s'uneix a l'estigma i discriminació associada a ambdues malalties que exacerba les negatives conseqüències socials i econòmiques de les persones que les pateixen.

Precisament aquest és un dels motius que ha portat a les entitats vinculades al projecte a fixar-se com un dels objectius principals de l'estudi a disminuir el temps de diagnòstic de tuberculosi en pacients de VIH i millorar així el control de seguiment dels pacients per millorar el pronòstic i reduir la transmissibilitat. Els beneficiaris indirectes del programa són aproximadament 620.000 persones infectades amb el VIH i que viuen en zones de l'Amèrica Central.

Projecte de cooperació a poblacions vulnerables del Departament d'Escuintla, Guatemala
El tercer projecte que la Fundació Probitas dóna suport és el de la prevenció, el diagnòstic i l'atenció integral de les infeccions de transmissió sexual (ITS), VIH i infeccions oportunistes en poblacions vulnerables d'Escuintla, a Guatemala. El principal objectiu de la iniciativa és millorar l'atenció i coordinació dels diferents serveis de l'Hospital involucrats. Els resultats que s'esperen són disposar d'un espai adequat pel diagnòstic de les ITS, VIH i altres infeccions, així com també, obtenir un sistema millorat pel registre de dades.

En un context protagonitzat per 87.252 persones afectades pel VIH –la qual cosa suposa un 0,08% de la població adulta- s'estima que es produeixen 8.908 noves infeccions anualment. Les principals activitats del projecte se centren en millorar l'atenció i la coordinació dels diferents serveis de l'Hospital Nacional de Escuintla a través de la capacitació dels proveïdors de salut de la Unitat d'Atenció Integral (UAI), la clínica Barcelona i la Fundació SIDA i Societat (FSIS) en comunicació i coordinació integrada, entre d'altres accions. Els beneficiaris directes del projecte són 1.210 persones que viuen amb el virus de la SIDA.

Amb la realització d'aquests projectes la Fundació Probitas apropa els seus valors i la seva manera de fer a territoris que tenen dificultat per proporcionar accés i recursos sociosanitaris a les seves comunitats contribuint, així, a la millora de les condicions de vida de les poblacions més pobres de la zona.  

 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter