Publicador de continguts

La Fundació Probitas, compromesa amb la salut mental en el seu Dia Mundial

La Fundació Probitas, compromesa amb la salut mental en el seu Dia Mundial

Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, impulsat per la Federació Mundial per a la Salut Mental (WFMH, sigles en anglès) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Des del seu establiment el 2002, aquesta jornada s'ha encarregat de mostrar i conscienciar la població sobre una problemàtica crítica i invisible: la salut mental de les persones.

Els nens i joves són un dels col·lectius que més han patit els estralls de dos anys de pandèmia i confinaments i, en concret, els menors en situació de més vulnerabilitat. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2020, la infància de la classe social menys afavorida (13,5%) té un risc més alt de patir un problema de salut mental i/o addiccions que la infància de la classe social més afavorida (6%). L'impacte dels factors socioeconòmics a la salut mental és molt rellevant: es coneix l'augment de la problemàtica de salut mental i/o addiccions a poblacions socioeconòmicament desafavorides, amb situacions de vulnerabilitat social i precarietat econòmica.

La Fundació Probitas té molt en compte aquesta dimensió i la incorpora en la tasca diària per millorar l'estat de salut de nens, nenes i adolescents en risc de pobresa i/o exclusió social, incidint en el seu benestar mental, físic i social.

La salut mental, clau en l’estabilitat emocional dels nens, nenes i adolescents

L'equilibri mental dels menors afavoreix unes condicions idònies per al seu desenvolupament integral, treballant per a la inclusió i la cohesió social.

A la Fundació Probitas, des de l'àrea local -i en estreta col·laboració amb diverses entitats especialitzades-, es duen a terme activitats de prevenció i sensibilització de la salut emocional dels nens, nenes i joves -i també dels professionals que treballen diàriament amb els menors-, donant resposta a la demanda creixent d'eines per abordar situacions conflictives i millorar així l'ambient general del context social i relacional.

Es treballa també per facilitar l'accés a teràpies especialitzades de menors amb trastorns mentals, promovent l'ús de bones pràctiques per reduir l'estigma, millorar la detecció precoç i fomentar-ne la inclusió social. En aquest sentit, es capacita, a nivell comunitari, professionals de l'àmbit social, acadèmic i de la salut.

La Fundació Probitas, centrada en la salut mental dels més vulnerables

A la Fundació Probitas col·laborem en múltiples projectes centrats en la salut mental, sota el paraigua del programa SIT (Salut, Innovació i Teràpies), que el 2021 va atendre més de 14.000 persones de manera directa i va impactar positivament, de manera indirecta, en més de 172.500 ciutadans.

Una altra dada que ofereix l'Enquesta de Salut de Catalunya 2020, és la prevalença dels problemes de salut mental i addiccions a la infància de classes socials menys afavorides,

que acaba generant un circuit que es retro/autoalimenta i perpetua, de generació en generació, persistint els factors de vulnerabilitat i desigualtat.

Des de l'àrea local s'aposta per projectes centrats en la prevenció i la sensibilització del benestar emocional i de la salut mental dels menors, així com dels professionals de la salut i de l'àmbit social del seu entorn més proper. Hi ha projectes que desenvolupen intervencions innovadores, estudis pioners i edició de materials científics.

Entre els projectes en què col·labora la Fundació Probitas destaquen:

1. Teràpia assistida amb gossos, adreçada a menors amb trastorns de l'espectre alcohòlic fetal (TEAF) i de l'espectre autista (TEA).

2. Educador itinerant, per donar suport i orientar docents de secundària d'instituts d'alta complexitat exposats diàriament a conductes disruptives perquè aconsegueixin vincular-se amb el grup classe mitjançant un reforç positiu i el bon establiment de les normes.

3. Professor en ment a centres de primària i secundària d'alta complexitat, oferint eines per abordar des d'un nou enfocament la mirada cap a l'alumne i sobre l'autogestió emocional.

4. Formació en salut mental, materialitzada en quatre guies i tallers de capacitació.

5. Setmana Dreams; experiències lúdiques per a nens, nenes i joves que pateixen trastorns mentals i les seves famílies, promovent-ne els efectes positius a nivell individual i col·lectiu.

La Fundació Probitas també forma part del Cluster Salut Mental Catalunya, un hub de coneixement en salut, que opera en xarxa, de forma col·laborativa i internacional, culminant projectes amb solucions innovadores.

Tot i que el 10 d'octubre és un dia assenyalat per a la salut mental, la Fundació Probitas està enfocada i compromesa al 100% en projectes per millorar el benestar emocional i la salut mental de nens, nenes i joves.

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter