Publicador de continguts

Cuida'm

Cuida'm

RAI-Salut és el programa de la Fundació Probitas que proporciona assistència mèdica a menors sense recursos amb patologies no cobertes per la sanitat pública i que dificulten el seu desenvolupament. Dins d'aquest marc es desenvolupa el projecte Cuida'm, un programa de cooperació internacional dut a terme per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'objectiu del qual és oferir tractament mèdic quirúrgic d'alta complexitat a nens i nenes de qualsevol país del món, el sistema sanitari del qual no pot oferir el tractament en qüestió o, tot i poder-ho fer, està fora de l'abast de la família afectada per falta de recursos econòmics. Probitas dóna suport al 60% de la totalitat dels nens i les nenes que reben tractament mèdic a través d'aquest programa. 

Optar al programa Cuida'm
 Els criteris que s'estableixen des de l'Hospital per poder optar al programa Cuida'm són els següents:
 • El pacient ha de ser menor de 18 anys.
   
 • El pacient ha de sofrir una malaltia greu que:
   
 1. Impliqui un risc per a la vida o incideixi de manera important en la seva qualitat de vida.
   
 2. No pugui ser tractada en el seu país d'origen.
   
 3. Pugui ser tractada amb un tractament altament resolutiu que, si requereix un seguiment posterior, pugui realitzar-se al país de l'infant. 
   
 4. Requereixi un tractament que no impliqui una estança superior als tres mesos. 
D'altra banda, els criteris d'acceptació són que es requereixi un tractament que es realitzi habitualment a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. En segon lloc, que es compti amb l'opinió favorable sobre el cas d'un metge d'aquest centre, que es responsabilitzi de tractar al menor. I finalment, ser acceptat per part d'un comitè mèdic de valoració. Un cop passat aquest procés es tramita tota la documentació necessària per traslladar al menor i a un familiar i poder realitzar la intervenció. 

Els 12 infants del Cuida'm 2017
Els 12 casos que han sigut seleccionats aquest any per rebre el suport de la Fundació Probitas són infants d'entre els 5 mesos i els 14 anys provinents del Marroc, Guinea Bissau, Senegal, Ghana i Gambia. I les patologies que se'ls hi han diagnosticat i tractat són varies cardiopaties congènites greus, escoliosis, peus equinovars, fractura d'húmer, plexe braquial, estenosi esofàgica per càustic i l'evisceració d'un ull cec. La darrera nena que va arribar el dissabte 18 de novembre té 14 anys i el seu país d'origen és Gambia. Necessita rebre un tractament per fer front a la insuficiència mitral severa que pateix.  

Probitas, enguany, ha destinat 174.000 € a finançar els 12 menors que han vingut a Catalunya a operar-se i així poder tornar sans als seus països.

El programa Cuida'm des dels seus inicis el 2004 ha canviat la vida a 284 nens provinents de Llatinoamèrica, d'Àfrica, d'Àsia i de l'Europa de l'Est. 

A més a més, des del 2010 la Fundació Probitas dóna suport al programa Cuida'm i ja ha fet possible que 88 infants puguin rebre tractament realitzant una inversió de 1.236.000€
 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter