Publicador de continguts

Projecte d'ajudes al menjador escolar de la Fundació Probitas a Catalunya, Múrcia i Madrid

Projecte d'ajudes al menjador escolar de la Fundació Probitas a Catalunya, Múrcia i Madrid

En el context actual en el que un de cada tres menors de 16 anys es troba vivint sota el llindar de la pobresa, la Fundació Probitas, en el marc del Programa "Reforç de l'Alimentació Infantil" (RAI), està donant recolzament a més de 15.000 menors a Catalunya, Murcia i Madrid amb una inversió total de més de 2'5 milions d'euros. 

Davant d'aquesta situació de vulnerabilitat social en la que viuen molts menors a Espanya, la Fundació Probitas inicia el 2012 el seu programa propi RAI (Reforç de l'Alimentació Infantil) amb l'objectiu de promoure un recolzament integral amb recursos nutricionals, socioeducatius, psicosocials i d'atenció a la salut dels menors en risc d'exclusió social. Un dels projectes més important del Programa Rai és el RAI-Ajudes Menjador, que té l'objectiu de disminuir el risc de malnutrició infantil garantint l'alimentació de nens entre 3 i 12 anys escolaritzats en educació infantil i primària, principalment en escoles públiques d'alta complexitat. D'aquesta manera, busca garantir un àpat saludable al dia per a aquests menors en risc, educar en hàbits saludables als menors i a les seves famílies i disminuir l'índex d'absentisme escolar i l'abandonament prematur dels estudis. 

Situació actual de les Ajudes menjador a Espanya:

Com a conseqüència de la crisi econòmica, s'ha produït un augment substancial en la demanda d'ajudes, tant per part de les famílies que ja vivien en un estat de precarietat social com per l'aparició de situacions sobrevingudes en famílies que fins al moment no havien necessitat suport per l'alimentació dels seus fills. I encara que les ajudes menjador han augmentat en nombre de beneficiaris durant els últims anys, segueixen sense poder donar cobertura a l'important nombre d'alumnes en risc de pobresa a tot Espanya.

Les comunitats de Catalunya, València, Madrid i la Rioja, ofereixen ajudes amb caràcter no obligatori que subvencionen íntegra o parcialment el servei de menjador escolar, i que depenen directament de les polítiques d'ajuts i beques que promou l'Administració. En altres comunitats com Andalusia, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Extremadura, Galícia, Múrcia, Balears o Navarra s'estableixen ajudes obligatòries a aquells alumnes que reuneixen determinades circumstàncies socials i personals. Finalment, Canàries no concedeix beques a títol personal, sinó que les concedeix a determinats centres educatius, mentre que al País Basc no preveu cap regulació específica d'ajuts menjador, sinó que estan recollides dins el sistema de beques per a l'alumnat no universitari.

La regulació de les ajudes comporta rigideses administratives considerables, impedint que famílies necessitades d'aquests ajuts els percebin per establir criteris basats exclusivament en la renda familiar. Aquesta situació provoca que es concedeixin únicament a famílies amb membres a l'atur o inactius, deixant de banda aquelles famílies que tot i tenir una feina, tenen serioses dificultats econòmiques i destinen un alt percentatge de la seva renda al menjador escolar del seu fill. Una altra dificultat que enfronten aquestes famílies és el barem establert per a la concessió de les ajudes, que només contempla el nivell de renda de l'any anterior, fet que comporta que famílies amb pobresa sobrevinguda o famílies amb ocupació precària no puguin accedir a aquests ajuts fins i tot estant en situació de gran necessitat.

Situació particular de les Ajudes menjador a Catalunya:

A Catalunya, el canvi de criteris per a la concessió de les beques menjador d'aquest curs, ha fet aflorar 16.000 noves sol·licituds de beques menjador per a menors que, a principi del curs passat es van quedar sense ajudes i que aquest curs 2016-2017, a causa de la pujada del barem del llindar de la pobresa aprovat pel Parlament el març passat, es beneficiaran d'elles.

Segons dades del mes d'octubre, la Conselleria d'Ensenyament ha resolt un total de 84.049 expedients favorables de peticions d'ajudes menjador, amb un total de 17.898 beques (21%) que cobreixen el 100% del cost del menú escolar. La beca completa ha augmentat en 1.300 usuaris respecte al curs passat. La resta de les ajudes que es concedeixen, només cobreixen el 50% de la beca menjador, amb un total de 66.151 ajudes, un ascens de 15.000 beneficiaris més que l'any passat. Tot i així, queden 13.000 sol·licituds no resoltes pels consells comarcals, 2.000 més que el 2015. La Conselleria no descarta que al llarg del curs es vagin rebent noves sol·licituds, de manera que es mantindrà una partida oberta a situacions sobrevingudes per a famílies en situació de vulnerabilitat. 

Malgrat els nous criteris de selecció en la concessió de beques menjador, i l'augment de beneficiaris per a aquest curs, les condicions per a ser beneficiari d'aquest tipus d'ajudes no es correspon a les necessitats reals dels nens que es troben en risc d' exclusió social. Per exemple, el llindar econòmic perquè una família formada per dos adults i dos nens rebi l'ajuda no ha de superar els 20.300 €.

En el territori català, la gestió dels serveis escolars de menjador està delegada al Consell Comarcal. Moltes de les famílies que han rebut un ajut del Consell Comarcal per valor del 50% del total de la beca, no poden assumir el% restant i es veuen obligades a renunciar a la beca o compactar, fent que els menors mengin a l'escola només dues o tres vegades per setmana. Cal destacar que a Catalunya, el preu mitjà per dia del menjador està en 6,2 €, mentre que en altres comunitats com Madrid i Múrcia se situa en 4,8 €. En alguns municipis, l'Ajuntament té una partida per ajudar les famílies en una situació econòmica o social molt greu i poder complementar la beca, però això no succeeix en tots els municipis i moltes vegades aquesta situació ve influïa per interessos electorals en cada localitat.

D'aquesta manera, segons el Síndic de Greuges, s'ha passat de cobrir les necessitats del 34.7% de l'alumnat en risc de pobresa, a tan sols un 24,3% (dades del curs 2011-2012).

Projecte RAI-Ajudes al menjador escolar de la Fundació Probitas:

El projecte RAI-Ajudes Menjador de la Fundació Probitas es duu a terme a partir de la concessió d'ajudes a menors que viuen en alta vulnerabilitat social i familiar mitjançant una aportació econòmica màxima del 50% del preu oficial del menjador escolar (excepte en alguns centres de Madrid i Múrcia, que es finança el 100% per les característiques de les beques en aquestes comunitats). A Catalunya l'ajuda s'atorga a menors que compten amb l'ajuda menjador que assigna el Consell Comarcal (50%) però que no poden fer front al copagament, a famílies que han demanat l'ajuda però què no l'han rebut malgrat les seves dificultats econòmiques o socials, o bé a menors que no han demanat l'ajuda però l'escola detecta que la necessiten (sempre avalat per un professional dels serveis socials del municipi). La identificació dels casos i el treball amb les famílies es realitza en xarxa, en col·laboració amb les escoles i en acord amb els serveis socials del municipi.

En concret per a aquest curs 2016-2017 es beneficiaran de les ajudes que ofereix Probitas un total de 3.023 menors de 148 escoles, a 32 municipis. L'àmbit d'actuació es concentra a Catalunya, Múrcia i Madrid . En aquest projecte RAI-Ajudes Menjador es destinaran més de 1,4 milions d'euros per cobrir les necessitats dels menors en risc d'exclusió social.

En relació al perfil dels beneficiaris del projecte d'ajudes al menjador escolar, cal destacar que el 91% de les famílies beneficiàries van sol·licitar la beca menjador a l'Administració i només el 7% no ho va fer. El 59% dels menors beneficiaris estan sota seguiment dels serveis socials. L'origen de les famílies és de 52 nacionalitats diferents, amb un 41% de famílies espanyoles. El 22% d'aquestes famílies són monoparentals i el 50% del total de les famílies són nombroses, amb 5 o més membres. Respecte a la situació laboral el 34% dels pares i el 28% de les mares estan en situació laboral activa.

A part dels ajuts menjador dirigides a alumnes d'infantil i primària, la Fundació Probitas també desenvolupa projectes per a cobrir altres necessitats alimentàries, com el Projecte RAI-Esmorzars Saludables (projecte implantat principalment a Madrid) i el projecte RAI-ESO amb la finalitat de oferir un menjar nutritiu al dia i un espai de protecció per als alumnes de secundària, oblidats per les ajudes menjador oficials a causa de la jornada intensiva implantada als instituts.

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter