Publicador de continguts

Objectiu 2020, acabar amb 10 de les Malalties Tropicals Desateses

Objectiu 2020, acabar amb 10 de les Malalties Tropicals Desateses

 • La Fundació Probitas s'implica en la lluita contra aquest tipus de malalties donant suport a projectes que desenvolupen activitats per contribuir a la seva eliminació
Les Malalties Tropicals Desateses (MTD) són, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), "aquelles que tenen lloc únicament, o principalment, als tròpics. Es refereix a les malalties infeccioses que predominen en climes calents i humits, com la leishmaniosi, l'esquistosomiasi, l'oncocercosi, la filariosi limfàtica, el xagas, la tripanosomiasi africana i el dengue, entre d'altres".

Amb l'objectiu d'eliminar-les l'OMS organitza reunions mundials amb organitzacions que treballen en les MTD en les quals es presenten els darrers informes sobre la situació i es donen a conèixer les fites aconseguides durant els últims 10 anys. Aquestes trobades també serveixen per mantenir i augmentar les ajudes que permeten fer possible els objectius -fixats pel 2020 per l'OMS- i també per fer una crida als associats perquè posin el màxim de recursos a disposició després d'aquesta data. En les reunions s'espera que hi acudeixin representants dels Estats Membres, organismes donants, fundacions, el sector privat, l'àmbit universitari i altres actors interessats.

La segona reunió Mundial va tenir lloc el 19 d'abril del 2017 a Ginebra (Suïssa) sota el lema "Col·laborar. Accelerar. Eliminar.". El tema fa referència al punt d'inflexió que va suposar la primera trobada mundial d'associats el 2007 en la qual es van emfatitzar els esforços mundials que es van posar sobre la taula per combatre i eliminar les malalties vinculades a la pobresa, com explica l'OMS. L'any 2012 els associats van firmar la Declaració de Londres en la qual es comprometen a proporcionar suport a l'OMS per a combatre i eliminar 10 de les MTD d'aquí al 2020.

Per un altre costat, l'OMS vol aconseguir que el tractament de les MTD es contempli en el que es coneix com a cobertura sanitària universal i assegura que només serà possible quan "s'integrin les intervencions de les MTD en els sistemes de salut nacional". En un informe publicat per l'OMS Integració de la lluita contra les MTD en la salut i el desenvolupament mundial s'apunta que mitjançant un suport polític consistent, donacions desinteressades de medicaments i millores en les condicions de vida "es poden ampliar de forma continuada els programes de lluita contra aquestes malalties en els països on són més freqüents".

Les Malalties Tropicals Desateses
Actualment, hi ha identificades i definides com a tal 20 MTD. La principal població afectada és aquella que viu en barris urbans marginals i pobres de països subdesenvolupats. Antigament, aquestes malalties eren prevalents en diverses zones del món, però ara ja estan restringides sobretot a regions tropicals i subtropicals on la higiene i el sanejament són insuficients, les condicions de vida no són les adequades i els ingressos de la població són mitjans o baixos. Per tant, són malalties relacionades amb la pobresa. Així doncs, les 20 MTD són les següents: 
 
 1. Dengue
 2. Ràbia
 3. Tracoma
 4. Úlcera de Buruli
 5. Pian
 6. Lepra
 7. Xagas
 8. Tripanosomiasi africana humana (malaltia del son)
 9. Leishmaniosi
 10. Teniasis i neurocisticercosis
 11. Dracunculosis (malaltia del cuc de Guinea)
 12. Equinococcosis
 13. Trematodiasi de transmissió alimentària
 14. Filariosi limfàtica
 15. Micetoma
 16. Oncocercosis (ceguesa dels rius)
 17. Esquistosomiasi
 18. Helmintiasis transmesa per terra 
 19. Escabiosi
 20. Picadura de serp venenosa

Malauradament aquest grup de malalties encara afecta a 149 països i a més de 1.000 milions de persones en tot el món, causant discapacitats greus i deficiències de per vida, segons descriu la Universisities Allied For Essential Medicines (UAEM).

La implicació de la Probitas en la lluita contra les MTD
Al llarg dels anys la Fundació Probitas ha donat suport a aquelles iniciatives que contribueixen a millorar de forma significativa la salut de la població beneficiaria, ja sigui a través d'un projecte d'aigua, higiene i sanejament, nutrició i seguretat alimentària, educació a la salut i treball comunitari o bé un projecte directament relacionat amb l'atenció mèdica directe. Per tant, el suport a les iniciatives sobre les malalties infeccioses també forma part d'aquest ampli ventall.

Enguany, però, Probitas aposta per centrar els criteris de la convocatòria dels Projectes de Cooperació Internacional (PCI) i els focalitza en donar suport en els projectes que treballin d'una manera integral en la prevenció (sensibilització, detecció activa de nous casos, etc), diagnòstic (dotar d'equips i materials els laboratoris, formació del personal i avaluació dels procediments), tractament (assegurar l'accés al tractament i efectuar una administració massiva dels medicaments necessaris), seguiment (mesurar les accions efectuades per analitzar l'impacte real del projecte), aigua i sanejament de les Malalties Tropicals Desateses o també denominades malalties oblidades. El principal motiu d'acotar la convocatòria és perquè l'especialització en un tipus de projectes concrets permetrà abocar tot el coneixement i esforç en un sol objectiu, generant més impacte, millors resultats a mitjà i llarg termini i beneficiarà més a la població.

La nova etapa que s'inicia el 2018 pretén ser més sòlida gràcies també a acords multilaterals amb altres organismes de rellevància com és el cas de l'OMS, la qual ha plantejat una estratègia per controlar, eliminar i erradicar les MTD el 2020.  Per això es requereix que totes les parts implicades (donants i entitats que treballen en el terreny) col·laborin per arribar a un mateix objectiu.

A més a més de focalitzar-se en les malalties oblidades, Probitas n'afegeix 3 més que tenen un gran impacte sanitari en els països de renda baixa com són la malària, el VIH/SIDA i la tuberculosi

Per la seva banda, les entitats receptores es comprometen a aplicar els mecanismes i recursos que tenen al seu abast per detectar, tractar i controlar les malalties tropicals desateses en què se centren els seus respectius projectes i col·laborar en la consecució de l'objectiu mundial de posar fi a 10 de les 20 malalties oblidades.

Els projectes de Probitas sobre les malalties tropicals desateses
Actualment, Probitas té actius diversos projectes centrats en el tractament de les malalties infeccioses. Entre alguns es destaquen els següents: 

 • Millora de les condicions de salut dels nens i nenes dels barris més pobres de la localitat de Bacolod, Filipines. Una zona on la població infantil és molt vulnerable per emmalaltir de neumonia, asma, diarrea, malària, dengue i tuberculosi.  
   
 • A l'Amazones colombià s'està duent a terme un projecte per millorar la cobertura de prevenció, control i eliminació de 6 malalties infeccioses desateses com l'escabiosis, pediculosi, geohelmintiasis, larva migrans cutània, tungiasis i tracoma ocular. 
   
 • A Cochabamba, Bolivía està actiu un programa GLI amb la finalitat de combatre la malaltia del xagas, una de les malalties prevalents de la zona. 
   
 • També a Bolivía, però als municipis de Sucre, Villa Huacaya, Villa Vaca Guzmán, Sapina i Comarapa, el programa actiu buscar consolidar el model de gestió compartida de prevenció del xagas. 

Aquests són només quatre exemples de projectes que la Fundació Probitas té actius i que tots ells es caracteritzen per detectar, prevenir, tractar i fer un seguiment de les malalties infeccioses desateses. Per conèixer tot el llistat de projectes al voltant de les malalties desateses als quals Probitas dóna suport es pot consultar el web. En la pestanya ‘mapa interactiu' del menú es detalla tota la informació actualitzada de cada projecte. 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter