Publicador de continguts

Programa Global Laboratory Initiative Kubal-Angola

Programa Global Laboratory Initiative Kubal-Angola

Al desembre del 2016 es signa un conveni de col·laboració entre la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de recerca (VHIR), l'Hospital "Nossa Senhora da Paz de Cubal" i la Fundació Probitas, dins el marc del programa GLI ("Global Laboratory Initiative"), i amb l'objectiu d'enfortir les capacitats del laboratori de diagnòstic clínic a Cubal (Angola).

Amb aquest projecte, que es troba actualment en la última fase, es pretén millorar el diagnòstic, tractament i seguiment correcte de les malalties prevalents en la zona (TBC, VIH, Malària, Geohelmintiasis, Schistosmiasis, etc.), així com millorar l'organització del laboratori per a una correcta gestió del personal i un ús racional dels recursos.

El projecte inclou també la formació a tècnics de laboratori i residents per tal d'actualitzar-los en tècniques diagnòstiques i garantir així una millora de la qualitat en els resultats del laboratori.

Tanmateix, el GLI-Angola ha estat pioner en la instal·lació d'un sistema solar mòbil que abasteix al laboratori i amb el que es pretén donar cobertura al consum elèctric del mateix de manera autosuficient. Aquesta iniciativa és la primera que es posa en marxa dins el marc del programa GLI com a projecte pilot per a futures actuacions.

  

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter