Publicador de continguts

GLI Equador

El programa GLI-Ecuador es va iniciar el 2012 en col·laboració amb l'ACNUR però es va traspassar la gestió del projecte a OXFAM Itàlia, amb qui la Fundació Probitas va signar un acord de col·laboració el 2015. La finalitat del projecte es ajudar a les poblacions vulnerables de la zona fronterera entre Equador i Colòmbia, que fugen dels enfrontaments i la inestabilitat del país, adaptant un enfocament integral a les necessitats de salut d'aquestes poblacions. El GLI-Equador va requerir una actuació d'urgència degut al vessament de cru a les aigües del riu San Miquel, el que impedeix l'accés a l'aigua potable convertint-se en una emergència de salut pública. Actualment es troba en la quarta fase, promocionant altres programes integrals de salut.


Equador té la major població de refugiats d'Amèrica Llatina, principalment procedents de Colòmbia, amb la que comparteix frontera, ja que el conflicte armat  afecta a les zones més pobres del país des de fa unes dècades.

El 40% dels refugiats viu en regions aïllades i poc desenvolupades, com la província de Sucumbios, amb grans danys mediambientals per l'explotació de recursos petrolífers. Aquesta població compta, a més, amb un limitat accés al mercat laboral, així com als serveis sanitaris i educatius, fet que els impedeix ser autosuficients i integrar-se a la societat.

El GLI-Ecuador està totalment alineat amb l'estratègia del Ministeri de Salut Pública d'Equador i serveix com a referència a la política de reforç de la xarxa de laboratoris que el govern vol implementar. El projecte centra la seva activitat en tres centres de salut, el centre Puerto del Carmen en Putumayo, amb el que la fundació col·labora des del 2012, el centre de salut Tarapoa, el centre de San Valentí i el centre Abdón Calderon.

Els objectius que la fundació vol assolir mitjançant la implementació del Global Laboratory Initiative són, per una banda, la millora de les capacitats de diagnòstic en els laboratoris dels centres de salut propers a la frontera amb Colòmbia, mitjançant el reforç d'infraestructures, equips de laboratori i formació de personal. Per altra banda, oferir atenció sanitària als col·lectius més vulnerables mitjançant brigades fluvials de salut a zones de difícil accés.

Fases del Projecte

Durant la primera fase es va elaborar un diagnòstic de la situació després de varis mesos d'investigació i una missió conjunta amb tots els partners, finalment es va identificar la necessitat de:

 • Un augment de la compra de reactius per als diagnòstics, una millora dels equips, la implementació d'un sistema informàtic per la gestió del laboratori, la creació d'una sala d'extracció de sang i la formació del personal en tècniques específiques en el centre de Salut Puerto del Carmen.
 • En el centre de salut de Tarapoa s'ha vist reflectida la necessitat de millores en les infraestructures dels laboratoris, era necessari un destil·lador d'aigua i un espectrofotòmetre automàtic.

En la segona fase del projecte es van millorar les infraestructures i les instal·lacions i es va dotar d'equips de laboratori el Centre de Salut Puerto del Carmen.

 • S'han millorat i ampliat les infraestructures.
 • S'ha millorat el subministrament d'aigua.
 • S'ha renovat la xarxa elèctrica amb un grup electrogen.
 • S'ha habilitat el mobiliari bàsic, una sala d'espera i una zona d'extracció.
 • S'han instal·lat varis equips en el laboratori.

Respecte a la tercera fase, es van iniciar accions per la formació i la capacitació del personal local, amb l'objectiu de millorar tècniques específiques i crear una futura autogestió.

 • Formació en bones pràctiques de laboratori i manipulació de mostres.
 • Procediments analítics bàsics i gestió de laboratoris.
 • Interpretació de resultats i gestió de residus biològics.

També s'han promogut altres programes transversals que afecten a la salut de les comunitats, en la seva quarta fase.

 • S'ha habilitat un lloc itinerant de salut i brigades fluvials per accedir a poblacions de difícil accés.
 • S'han reparat dues barcasses i s'ha dotat d'equips per la realització de campanyes mèdiques.
 • S'han iniciat processos de participació comunitària amb joves i treballadores sexuals.
 • S'han realitzat activitats de promoció i educació per la salut dirigides a les poblacions vulnerables.
 • S'ha equipat una ambulància del sub-centre "Unión y Progreso" com a clínica móvil.
 • Des de la intervenció en els laboratoris s'ha incrementat un 40% el nombre d'analítiques realitzades en els centres.