Publicador de continguts

Dos projectes de la Fundació se sotmeten a una avaluació externa

Dos projectes de la Fundació se sotmeten a una avaluació externa

Els dies 23, 24 i 25 de maig un avaluador extern d'origen kenià, el senyor Duncan Ochieng, especialista en laboratori, ha vingut a la seu de la Fundació Probitas per establir i posar en comú els criteris d'avaluació que s'utilitzaran per fer les valoracions dels laboratoris de Lunsar (Sierra Leone) i Kumasi (Ghana) iniciats en el marc del programa GLI (Global Laboratory Initiative) el 2011 i 2012, respectivament.

L'objectiu del viatge és fer una avaluació completa dels laboratoris intervinguts, donat que es troben en la darrera fase del programa GLI i, per tant, s'arriba a la part final de la col·laboració entre Probitas i l'entitat local de cada territori.

Els criteris d'avaluació
Per tal que les avaluacions siguin el més objectives i rigoroses possible sempre es porten a terme de la mà d'una persona externa, aliena a la Fundació i que no hagi participat en la implementació i seguiment del projecte. El procés de valoració dels GLIs citats –que tindrà una durada de dues setmanes- té com a objectiu avaluar qualitativa i quantitativament la rellevància, l'efectivitat, l'eficiència, la sostenibilitat i l'impacte dins del disseny del projecte per veure si els resultats coincideixen amb els objectius previstos i les necessitats identificades.

Amb la finalitat de poder fer una avaluació el més rigorosa possible la project manager del programa GLI, Mercè Claret, i el senyor Ochieng han establert els criteris a tenir en compte en el moment de la valoració dels projectes a través d'uns Termes de Referència. Alguns d'ells són:  
 
 • Pertinència
 • Eficiència
 • Eficàcia
 • Impacte
 • Viabilitat
 • Coherència
 • Apropiació
 • Alineament
 • Harmonització
 • Participació
 • Cobertura
   
L'informe de conclusions
Després de realitzar l'avaluació, el senyor Ochieng tornarà a la Fundació per presentar els informes finals de les valoracions de cada GLI. Un cop feta la posada en comú entre els documents de seguiment i l'informe d'avaluació externa, per primera vegada en el marc dels programes GLI es podran donar per concloses les 5 fases dels projectes, tenir una visió general del seu acompliment i poder aplicar les lliçons apreses als nous programes.

No obstant això, el vincle entre les entitats i la Fundació és permanent i seguiran formant part de la xarxa d'entitats col·laboradores de Probitas. 
 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter