Publicador de continguts

Dia Mundial de la Malaria

Dia Mundial de la Malaria

  • Se celebra el 25 d'abril per subratllar el compromís del treball col·lectiu per fer front a la malaltia
El paludisme o malària és una malaltia potencialment mortal, segon descriu l'Organització Mundial de la Salut (OMS), causada per paràsits del gènere Plasmodium que es transmeten a l'ésser humà a través de la picadura de mosquits femella del gènere Anopheles. No obstant això, és una malaltia que es pot prevenir, tractar i curar.

Els símptomes de la malària com la febre, mal de cap i calfreds, solen aparèixer entre els 7 i 15 dies aproximadament després de la picadura del mosquit, depenent de l'espècie de malària que es tracti. A més, si el grau de paludisme és greu, pot aparèixer anèmia severa, distres respiratori i altres problemes que es desencadenen en el paludisme cerebral. En les zones on la malaltia és endèmica, explica l'OMS, les persones poden adquirir una immunitat parcial, la qual possibilita l'aparició d'infeccions asimptomàtiques que queden sense diagnosticar ni tractar, incrementant així el potencial de transmissió de la malaltia. 

Les regions més afectades són l'Àfrica subsahariana, l'Àsia sud-Oriental, el Mediterrani Oriental, el Pacífic Occidental i les Amèriques. La Regió de l'Àfrica de l'OMS suporta una gran part de la càrrega mundial de paludisme, sobretot la seva forma més greu. El 2016, el 90% dels casos i el 91% de morts per la malària es van produir en aquesta regió. També el mateix any, 14 països de l'Àfrica a més de l'Índia van sofrir el 80% de la càrrega mundial d'aquesta malaltia.

La prevenció
L'OMS explica que hi ha dos mètodes de lluita contra el paludisme; per un costat, les mosquiteres tractades amb insecticides i, per un altre, la fumigació d'interiors amb insecticides d'acció residual. Assegura que si es cobreix suficientment una zona determinada amb alguna d'aquestes dues tècniques, es pot protegir a tota la comunitat que hi viu.

Diagnòstic i tractament
El diagnòstic i el tractament precoç del paludisme atenuen la incidència de la malaltia, redueixen els seus efectes mortals i contribueixen a prevenir la seva transmissió. La millor opció terapèutica disponible, especialment pel paludisme tipus P. Falciparum és el tractament combinat amb artemisinina, segons l'OMS.

L'OMS recomana, abans d'administrar el tractament, la confirmació del diagnòstic amb mètodes parasitològics. 
La malària és una de les malalties que forma part de l'Estratègia Tècnica Mundial 2016-2030 de l'OMS. El que significa que s'ha marcat pel 2030 posar fi a aquesta malaltia en tots els països on es considera endèmica a través d'una estratègia comuna per donar orientacions i suports als programes nacionals i regionals en la seva lluita contra l'eradicació del paludisme. Alguns dels punts que marca l'estratègia pel 2030 són:
  • Reduir la incidència del paludisme almenys en un 90% 
  • Reduir la mortalitat per malària almenys en un 90% 
  • Eliminar la malaltia almenys en 35 països 
  • Impedir la seva reaparició en els països en els quals s'ha certificat la seva eradicació

     
La malària en xifres
Periòdicament, l'OMS realitza informes sobre les malalties que formen part de l'agenda comuna que finalitza el 2030 per orientar a tots els agents implicats com evoluciona l'actuació que s'està duent a terme. En el cas del paludisme, les darreres dades que s'han publicat revelen que el 2016 hi va haver 216 milions de casos de paludisme a tot el món i que hi van haver 445.000 morts relacionades amb aquesta malaltia.

Probitas en la lluita contra la malària
La Fundació Probitas també mostra interès a posar fi a la malària mitjançant el suport de projectes que es dediquen a la prevenció, diagnòstic i tractament de la malaltia. Entre aquests projectes, destaca el GLI-Kigoma, a Tanzània, una iniciativa -en col·laboració amb Creu Roja- que pretén millorar els laboratoris de l'hospital regional i 5 centres de salut amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la qualitat del diagnòstic de les malalties més prevalents de la zona, especialment del paludisme i proveir a les infraestructures d'aigua, electricitat i equips de laboratori, així com fer formació dels tècnics que hi treballen. 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter