8 recursos per valorar el grau d'acompliment dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil•leni

8 recursos per valorar el grau d'acompliment dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil•leni

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) són unes fites de desenvolupament internacional que 192 països membres de les Nacions Unides i al menys 23 organitzacions internacionals van acordat complir per al 2015. Queda ben poc per arribar a aquesta data: en quin estadi d'acompliment es troben els 8 ODM?

En aquest article us volem recomanar 8 recursos a la xarxa perquè pugueu avaluar el grau d'acompliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni.

ODM 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam.

La pobresa i la fam continuen sent una realitat al món. La meta dels Objectius del Mil·lenni era reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones que viuen amb menys d'1 € al dia. És per això que recomanem veure el vídeo de Creu Roja —dins el seu web amb recomanacions pedagògiques sobre els Objectius del Mil·lenni— titulat "Com es viu amb menys d'1 € al dia", on diferents nens de Nicaragua expliquen com és el seu dia a dia amb aquest sou familiar.

ODM 2: Assolir l'educació primària universal.

Aquest objectiu pretén vetllar perquè tots les nenes i nenes puguin acabar un cicle complet d'educació primària. Tot i que durant la dècada passada es va produir un gran avançament en aquest terreny —el percentatge de nens i nenes escolaritzats va arribar al 90% a països en vies de desenvolupament—, el progrés en la reducció de la quantitat de nens que no assisteixen a escola ha disminuït considerablement. Per a més detalls, podeu consultar aquest estudi del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

ODM 3: Promoure la igualtat de gènere.

Aquí la importància radica en l'apoderament i la capacitat de la dona per participar en la política del seu país. Segons el PNUD, la participació continua en augment, impulsada per un sistema de quotes. Un gràfic ens ajudarà a veure aquesta evolució.

Proporció d'escons ocupats per dones a les càmeres (baixa o unicameral) dels parlaments nacionals, 2000 i 2014:

Llegenda: Font: Informe ODM 2014

ODM 4: Reduir la mortalitat infantil.

L'objectiu en aquest cas era reduir en 2/3 parts la taxa de mortalitat de nens menors de 5 anys. En aquest cas, proporcionem una xifra aportada per UNICEF en el marc del projecte GLI-Perú: el país ha assolit la meta dels ODM de reduir la taxa de mortalitat infantil per sota de 17 per 1000 nens nascuts vius. No obstant això, es mantenen grans desigualtats entre les àrees urbanes i rurals, en particular a les comunitats de l'Amazònia peruana, on actua el projecte. 

ODM 5: Millorar la salut materna.

El cinquè objectiu pretenia reduir la taxa de mortalitat materna en 3/4 parts. Des del 1990, la mortalitat materna s'ha reduït a gairebé la meitat. Per tant, és un objectiu que no es complirà. Ara bé, per saber què està funcionant en aquest aspecte i a on, us recomanem aquest article del Departament d'Informació Pública de les Nacions Unides.

ODM 6: Combatre la sida, la malària i altres malalties.

Encara hi ha massa nous casos d'infeccions per VIH i una alta incidència d'altres malalties, com ara l'èbola, el paludisme i altres malalties greus. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala en aquest article  un augment de persones infectades per la sida, l'èbola i de malalies tropicals com ara el dengue. Ara bé, el nombre de casos de tuberculosi o malària han disminuït gràcies a l'aplicació de tractaments d'èxit.

ODM 7: Incentivar el desenvolupament sostenible

És un objectiu complex, que comprèn des d'incorporar els principis de desenvolupament sostenible en els programes polítics nacionals, alentir la pèrdua de la diversitat biològica el 2010 (no assolit) fins a millorar la vida dels habitants dels barris marginals, passant per reduir a la meitat el percentatge de persones que no tenen accés a l'aigua per al 2015. En aquest sentit, us recomanem veure aquest vídeo d'UN —una de les "UN Stories" del canal de YouTube de la organització— sobre els programes de millora d'accés a l'aigua a Katikati, una localitat del nord de Tanzània:

ODM 8: Desenvolupar una aliança global per al desenvolupament

Un objectiu ampli: desenvolupar un sistema comercial i financer obert, atendre les necessitats dels països menys avançats, encarar el deute extern d'aquests països, proporcionar-los accés als medicaments essencials, donar als joves un treball digne i productiu, aprofitar els beneficis de les noves tecnologies...En aquest punt, podeu fer una lectura dels diferents anàlisis crítics de Pepe Avilés, soci local de Manos Unidas a Chiapas.

Un recurs extra, per si en aquet punt us esteu preguntant Per què són importants els ODM i per què ens estem quedant endarrerits: una lectura interessant de MilleniumProject de la ONU.

Què en penseu del grau d'acompliment dels ODM? Voleu compartir amb nosaltres algun recurs més? Feu-ho en els comentaris!