Hospital Sant Joan de Déu

(Text not yet available in English) La Fundació Probitas col·labora des de l'any 2010 amb el programa Cuida'm. Durant el 2018 s'ha finançat l'atenció a 12 menors de països amb pocs recursos perquè puguin accedir a tractaments mèdics d'alta complexitat que difícilment podrien trobar en el seu país d'origen. Probitas també col·labora amb la Unitat de Serveis Pal·liatius, la qual ha atès i acompanyat a més de 180 famílies, tant a l'hospital com en el domicili.