Suport als laboratoris de referència a Ghana per al control i eliminació de les malalties tropicals desateses

El projecte es porta a terme en 15 districtes de Ghana i en col·laboració amb Noguchi Memorial Institute for Medical Research, Chemistry DepartamentLaboratory, MBOs de la Universitat de Ghana i Kumasi Centre for Collaborative Research. L'objectiu del projecte és la millora en el diagnòstic de l'úlcera de Buruli (UB), la lepra i el pian, mitjançant l'enfortiment dels 3 laboratoris esmentats.