Tots els indicadors socials sobre la situació de la infància a Catalunya i Espanya dibuixen un escenari marcat per la creixent vulnerabilitat infantil. Un dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica d'aquests últims anys son els menors, tant per la manca d'accés a béns bàsics (alimentació i educació), com per la vivència de greus situacions familiars. La pobresa i exclusió social entre la població infantil ha augmentat fins al 32,9% a Catalunya el 2014, arribant a un total de 480.000 menors d'edat1.


Els hàbits de les famílies més vulnerables també s'han vist modificats, prioritzant el preu i l'accés als aliments per davant de la qualitat nutricional. Una de les conseqüències és l'elevada taxa de sobrepès i obesitat infantil que presenta el nostre país. Segons l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014, el 30,4% de població infantil de 6 a 12 anys té excés de pes (el 18,7 % presenta sobrepès i el 11,7% pateix obesitat). Aquesta dada és molt rellevant, ja que l'obesitat i el sobrepès en l'etapa infantil suposen un risc elevat de presentar un excés de pes a l'edat adulta.

Conscients d'aquesta situació, l'any 2012 la Fundació Probitas posa en marxa el Programa de Reforç de l'Alimentació Infantil (RAI) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament saludable dels infants i joves més vulnerables en els àmbits físic, psíquic i emocional. Amb aquest objectiu, el programa ofereix un suport integral amb recursos nutricionals, socioeducatius, psicosocials i d'atenció a la salut als menors en risc d'exclusió social. El programa RAI neix amb la voluntat d'oferir als infants i adolescents més vulnerables un creixement saludable, intervenint amb una visió global del benestar i la salut i de lluita contra les mancances que acompanyen les situacions de pobresa i exclusió social. Es tracta d'un programa amb voluntat de ser complementari a les actuacions ja  desenvolupades per l'administració pública, fent-ho amb criteris de proximitat i flexibilitat, i, alhora treballar en xarxa amb diferents agents socioeducatius.

Per fer-ho possible el programa es desenvolupa en 4 components: 


RAI-Ajudes al Menjador

Garantir un àpat nutritiu al dia als menors més vulnerables.

Veure mésRAI-Casals d'estiu

Facilitar als menors en risc eines socioeducatives, i un plat nutritiu diari en un espai protegit..

Veure més


RAI-Hàbits saludables

Promoure una alimentació saludable mitjançant activitats amb els menors desfavorits i la formació específica dels monitors.

Veure més


RAI-Cuida'm

Asistencia mèdica a menors sense recursos amb patologies no cobertes per la sanitat pública, i que dificulten el seu desenvolupament

Veure més


Des de 2012 el programa s'ha estès, tant pel que fa als àmbits d'intervenció com als territoris i públic destinatari. Actualment el programa RAI és present a Catalunya, Madrid i Múrcia, arribant a 29 municipis i a més de 10.000 beneficiaris l'any 2015.


L'objectiu principal és donar suports als nens i nenes més vulnerables allà on es trobin, amb un propòsit de transformació social a través de la transferència de recursos, experiència i coneixements.

1 Segons la taxa AROPE de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).