what_is_the_GLI_banner

what_is_gli_1

Què és?

El Global Laboratory Initiative és un programa propi creat al 2010 per la Fundació amb l'objectiu de reforçar les capacitats dels laboratoris de diagnòstic clínic de les regions més vulnerables del món.

Es tracta d'un model sostenible que treballa perquè les malalties que són un problema de salut pública mundial, com la tuberculosi, el VIH/SIDA, la malària, així com les malalties tropicals desateses (MTDs) i les malalties cròniques, puguin ser diagnosticades y tractades correctament amb els mitjans i les tècniques que s'aplicarien en els països desenvolupats. Probitas treballa coordinant, guiant i formant als técnics autòctons per que puguin ser autosuficients.

L'objectiu és aturar la morbimortalitat i a la situació de pobresa reforçant les debilitats dels serveis de salut i,  en especial, les del laboratori de diagnòstic clínic.

El programa GLI de la Fundació Probitas, alhora que rehabilita els laboratoris i dota d'equips necessaris per als diagnòstics, forma al personal tècnic per tal que estigui actualitzat en les tècniques diagnòstiques i pugui oferir així resultats fiables que garanteixin tractament eficaç.


Per què un laboratori de diagnòstic?

Els laboratoris de diagnòstic poques vegades resulten una prioritat a les regions amb pocs recursos, principalment, per l'elevat cost en equips i infraestructures que comporten. No obstant això, l'impacte de la falta d'un servei de diagnòstic clínic és molt elevat, ja que agreuja la seqüencia de factors que condueixen a la malaltia i que contribueixen a retro-alimentar i perpetuar la situació de pobresa. 

El model GLI intenta trencar aquest cercle de "pobresa-malaltia" dotant a la població d'eines bàsiques per a poder diagnosticar les malalties més imperants de la zona. Així s'aconsegueix:
 

  • Realitzar el diagnòstic, el tractament i el seguiment correctes de les malalties.
  • Millorar el pronòstic de les malalties prevalents i disminuir les seqüeles entre la població.
  • Disminuir la transmissió d'algunes malalties i augmentar la prevenció de nous casos.
  • Prendre decisions correctes per al control d'epidèmies.
  • Fer un ús racional dels recursos.
  • Disminuir el nombre de malalties tractades de manera errònia o tardana per evitar resistències i seqüeles entre la població.

what_is_gli_2

L'absència d'un servei de diagnòstic dificulta el control d'epidèmies, empitjora el pronòstic i disminueix l'eficàcia dels tractaments. Tot això condueix al mal us d'antibiòtics i altres medicaments, a l'augment de resistències i a l'increment dels costos. Per últim, un diagnòstic inadequat o  insuficient pot crear seqüeles i incapacitat a llarg termini. 


what_is_gli_3

what_is_gli_4

Desenvolupament del model GLI

El 2010 la Fundació Probitas va iniciar el primer projecte GLI a Telephone sans fils (TSF), un barri altament vulnerable de la capital de Mali, Bamako. Aquest projecte és autònom des de fa 2015 i el laboratori s'abasteix ja de manera autosuficient.

Veient la resposta del projecte pilot, la Fundació va decidir incrementar el número de programes GLI a diferents països d'Àfrica i América del Sud. Actualment comptem amb projectes a: Costa d'ivori, Paraguai, Etiòpia, Libèria, República dominicana, Angola, Cubal, Belice, Kigoma, Cochacamba, Perú, Ecuador, Lunsar, Kumasi, Bamako, Sierra Leone, Tanzania i Ghana.

Els potencials socis del GLI son autoritats locals com els Ministeris de Salut, ONG Internacionals, altres organitzacions no lucratives, missions, hospitals de districte, centres de salut rurals, organitzacions comunitàries i altres institucions sanitàries; instituts de Salut Pública, instituts d'Investigació Biomèdica i organitzacions acadèmiques.


Principis i valors del GLI

L'experiència de la Fundació Probitas constata, una vegada més, que per a que un projecte de cooperació funcioni és necessari la implicació de la població local en tot el procés. Els principis que fan sostenible aquesta iniciativa son:

Inclusivitat

Actuar en aliança i coordinació amb les estructures sanitàries existents en una determinada regió vulnerable, siguin públiques o privades sense ànim de lucre, per elaborar un pla estratègic integral que faci possible l'accés equitatiu a l'assistència sanitària de la población.

Optimització de recursos

L'actuació conjunta amb les estructures sanitàries existents permet maximitzar els recursos tècnics i econòmics disponibles i reforçar tot el sistema sanitari, fet que aporta més beneficis a la comunitat.

Efectivitat

El Global Laboratory Initiative s'allunya del model vertical focalitzat només en una malaltia determinada. Aposta per un enfocament integral i transversal del servei de diagnòstic per ser efectiu en la lluita de les malalties més imperants, encara que preval l'enfocament especial en una malaltia endèmica segons la zona on s'actua.

Desenvolupament de capacitats

La base del model és habilitar infraestructures, capacitar i formar al personal local mitjançant l'experiència i coneixement dels tècnics de Probitas i treballadors de Grifols, així com de col·laboradors externs experts en diferents disciplines.

Sostenibilitat

El GLI compta amb les eines d'acompanyament necessàries perquè el personal local pugui apropiar-se del projecte i gestionar el servei de forma autosuficient a tots els nivells.

Acció integral

Atès que la interacció "pobresa-malaltia" es dóna en un context multifactorial complex, el GLI compta amb mecanismes per desenvolupar aspectes socials, ambientals i participatius que influeixen i impacten en la qualitat de vida de les poblacions. El model obre la porta a altres entitats, tant públiques com privades sense ànim de lucre, per actuar de manera conjunta en aspectes com l'aigua potable, el sanejament i la millora de les condicions higiènico-sanitàries de la comunitat.