La Fundació Probitas neix amb l'objectiu fonamental d'impulsar i fomentar projectes de salut i desenvolupament en les comunitats més vulnerables del planeta. A través d'accions de cooperació internacional, pretén millorar la qualitat de vida de les comunitats amb menys recursos, promovent una assistència social i sanitària de qualitat.


La Fundació Probitas, en tractar una problemàtica global com és la salut, s'alinea amb els principis bàsics de l'atenció primària en salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que són els següents: Accés universal a l'atenció i cobertura sanitària en funció de les necessitats; adhesió a l'equitat sanitària com a part d'un desenvolupament orientat a la justícia social; participació de la comunitat en la definició i aplicació de les agendes de salut i, finalment, enfocaments intersectorials de la salut.

En línies generals, els seus principals àmbits d'actuació estan relacionats amb els problemes de salut derivats de la vulnerabilitat social, la falta d'infraestructures bàsiques, la necessitat d'una millor capacitació i formació del personal, així com l'aplicació de la perspectiva de gènere en l'accés a la salut.

Per això, la Fundació Probitas a més d'engegar projectes propis i en col•laboració amb altres entitats que comparteixin els mateixos objectius i valors, ha decidit destinar una part del seu pressupost a la concessió d'ajudes a projectes dirigits a la millora de l'accés a l'assistència sanitària en benefici de les poblacions més vulnerables.

La protecció de la salut, la preservació de la qualitat en la formació del personal sanitari, l'assistència que es presta a la població beneficiària, l'ús sostenible dels recursos que es generen per fer els projectes autosuficients i perdurables en el temps, alhora que la promoció de l'educació sanitària i la millor qualitat de vida per a tots els membres de la comunitat, són els valors que impulsen a la Fundació Probitas a concedir ajudes als projectes que els incloguin de forma específica en les seves activitats.

L'objecte de aquestes ajudes és recolzar econòmicament aquells projectes dirigits a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables. Amb aquest objectiu col•laborem amb entitats que executen accions dirigides a la millora de l'accés a una assistència sanitària, a l'ús sostenible dels recursos, l'adequada nutrició i seguretat alimentària de les comunitats, així com les millores en el seu accés a l'aigua i el sanejament. Es a dir, la Fundació Probitas recolza a les organitzacions que tenen com objectiu final millorar la salut general de les comunitats i, a través de aquesta millora, afavorir el seu desenvolupament com a comunitat.