Partnership_Projects_banner

Partnership Projects

Què és?

La Fundació Probitas neix amb l'objectiu fonamental d'impulsar i fomentar projectes de salut i desenvolupament en les comunitats més vulnerables del planeta. A través d'accions de cooperació internacional, pretén millorar la qualitat de vida de les comunitats amb menys recursos, promovent una assistència social i sanitària de qualitat.


L'any 2016, les Nacions Unides va presentar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com un marc de treball perquè totes les nacions poguessin aconseguir millores en la qualitat de vida dels seus habitants. A la meta 3.3 de l'objectiu de salut i benestar s'estableix com a repte la lluita contra les Malalties Tropicals Desateses (ETD), el VIH/SIDA, la malària i la tuberculosi entre d'altres.

Més de mil milions de persones en 149 països pateixen alguna de les 20 ETD que figuren en el llistat de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sota aquesta llista s'agrupen una sèrie de malalties infeccioses amb unes característiques comunes: són enormement debilitants, sovint cròniques i tradicionalment ignorades per tractar-se de malalties que afecten els estrats més humils de població en els països que les pateixen.

L'any 2018 la Fundació va decidir alinear-se amb les directrius generals marcades pels ODS i específicament va adoptar la decisió de focalitzar els seus esforços en donar suport a la consecució de la meta 3.3 a través del seu programa de Cooperació Internacional.

La Fundació Probitas s'alinea amb els principis bàsics de l'atenció primària de salut de l'OMS, que són els següents: accés universal a l'atenció i cobertura sanitària en funció de les necessitats; adhesió a l'equitat sanitària com a part d'un desenvolupament orientat a la justícia social; participació de la comunitat en la definició i aplicació de les agendes de salut i, finalment, l'establiment d'enfocaments intersectorials de la salut.

Els seus principals àmbits d'actuació són els projectes que s'emmarquen en la lluita contra les ETD, la malària, el VIH / SIDA, la tuberculosi, la podoconiosis o la drepanocitosi en algun dels següents àmbits de treball:

  • Enfortiment de les estructures sanitàries locals.
  • Condicionament i equipament de laboratoris de diagnòstic i centres de salut.
  • Provisió d'aigua, sanejament i higiene per a la prevenció d'aquestes malalties.
  • Assistència sanitària especialitzada.
  •  Formació i capacitació del personal local de salut.
  • Investigació aplicada a la millora del diagnòstic i tractament.
  • Control de vectors.• Campanyes de sensibilització i IEC (informació, educació, comunicació) en l'àmbit comunitari.


Per a això, la Fundació Probitas a més de posar en marxa projectes propis, destina una part del seu pressupost a la col·laboració amb altres entitats mitjançant la concessió d'ajuts a projectes dirigits a la millora de l'accés a l'assistència sanitària de les poblacions vulnerables. L'objecte d'aquests ajuts és donar suport econòmic a aquells projectes dirigits a millorar la qualitat de vida de les comunitats més vulnerables.

Amb aquest objectiu es col·labora amb organitzacions que executen actuacions dirigides a la millora de l'accés a l'assistència sanitària, l'ús sostenible dels recursos, l'adequada nutrició i seguretat alimentària de les comunitats, les millores en l'accés a l'aigua i sanejament d'aquestes, etc. És a dir, la Fundació dóna suport a aquelles entitats l'objectiu final de les quals és millorar la salut de les comunitats i, com a conseqüència, afavorir el seu desenvolupament com a comunitat.