what_does_it_work_GLI_banner

How_does_it_work_GLI

La metodologia del Global Laboratory Iniciative per implementar laboratoris de diagnòstic en regions desfavorides és simple i flexible. L'objectiu és crear un model fàcilment replicable a diferents zones del planeta.


El programa GLI es desenvolupa en 5 fases:


Fase 1: Diagnòstic de la situació (Needs assessment)

En la primera fase del projecte es fa un anàlisis sobre el terreny. Aquest consisteix en la visita als serveis de salut on es vol actuar. A més, s'elabora una identificació de les necessitats dels serveis de laboratori per a cada nivell del sistema de salut, tant en relació a les infraestructures, com als equips i com al nivell de formació del personal. 


Fase 2: Adecuació del laboratori

La segona fase es basa en la millora de les infraestructures mínimes, com instal·lacions d'aigües, electricitat i sanejament per poder dotar als laboratoris dels equips necessaris per al diagnòstic bàsic de les malalties més imperants de cada zona. La participació per part dels experts de Grifols és clau en aquest procés.  


Fase 3: Formació i gestió

L'objectiu de la tercera fase es la formació i capacitació del personal del laboratori en tècniques diagnòstiques essencials (hematologia, bioquímica i microbiologia bàsica), la manipulació i conservació de mostres i el maneig i eliminació de residus. Així mateix, es fa una formació en la gestió del laboratori mitjançant el tractament i validació de dades analítiques mitjançant la implementació d'un software específic per aquesta gestió.


Fase 4: Salut comunitària

El GLI  en la seva quarta fase tracta de promocionar les intervencions transversals en salut, juntament amb altres socis, en diferents àrees com la salut materno-infantil, la salut sexual i reproductiva, la transferencia d'informació sobre la prevenció i sensibilització de malalties imperants; el sanejament i l'accés a l'aigua potable, la gestió de residus i la seguretat alimentària contant amb el recolzament de la comunitat.


Fase 5: Laboratori GLI validat

En l'última fase del projecte està previst establir una monitorització i avaluació dels resultats de cada GLI. Avaluant l'eficàcia i l'impacte en la població atesa i oferint un seguiment tècnic sobre el terreny. 


El desembre de 2021 están en marxa 34 laboratoris a 14 països i es troben en la següent fase:

Fase 2: Costa d'Ivori, Paraguai, Etiòpia

Fase 3: Liberia

Fase 4: República Dominicana i Angola

Fase 5: Sierra Leona, Tanzania i Ghana. Pendent d'avaluació externa: Belize, Bolívia, Ecuador, Mali i Perú