SIT_Banner

how_does_sit_work

Com funciona?

La Fundació dóna suport a projectes de sensibilització, prevenció i recerca, dirigits a professionals de l'àmbit social i de la salut, amb l'objectiu d'ampliar els seus coneixements i proporcionar mecanismes en l'àmbit de la Salut Mental.

Es pretén enfortir el coneixement del moviment associatiu sobre la realitat dels joves amb trastorns mentals, promovent bones pràctiques i línies d'intervenció comunes entre els professionals amb l'objectiu principal d'eliminar l'estigma, millorar la intervenció integral i garantir la inclusió social dels menors.