Publicador de continguts

Gestió de l'aigua a una comunitat vulnerable d'alta muntanya

La Fundació FEDUCAVI, en col·laboració amb la Facultat de Bioquímica, Química i Farmàcia de la UNT amb la qual col·labora Probitas, duu a terme un projecte a Las Carreras a la província de Tucumán a Argentina, per millorar la Gestió de l'aigua en una comunitat vulnerable d'alta muntanya. L'objectiu principal és aconseguir el proveïment d'aigua potable, com a base per a millorar la qualitat de vida de la població i promoure la capacitat d'autogestió de recursos hídrics.


CONTEXT
El projecte es centra en la comunitat de les Carreres, del Dep. De Tafí del Valle, província de Tucumán a Argentina, població situada a més de 2.400 metres d'alçada. És un sector rural dispers, amb una població de 100 famílies amb escassos recursos. Aquesta comunitat es dedica bàsicament a l'agricultura i alguns pobladors treballen com obrers temporanis. A l'escola assisteixen aproximadament 160 alumnes de nivell inicial i primari.
PROJECTE
El projecte té com a objectiu proveir d'aigua potable a la població, mitjançant l'optimització de la infraestructura de captació i derivació de l'aigua del riu Lloa Alisos, la construcció d'instal·lacions per a la potabilització, la millora de la xarxa de distribució i la col·locació de tancs d'aigua domiciliaris. A més, es treballarà en la sensibilització de la comunitat i les autoritats sobre la problemàtica de l'aigua, promovent l'autogestió per part de la comunitat i les conductes saludables per a l'ús sostenible dels recursos hídrics.
Les activitats programades per dur a terme el projecte són: l'elaboració d'enquestes i entrevistes per actualitzar el diagnòstic de la situació hídrica i dels costums relatives a l'aigua a la zona; la realització d'una anàlisi del disseny actual de la xarxa d'aigua a fi de determinar les millores necessàries. En una següent fase, es redissenyarà i es repararà la xarxa de subministrament d'aigua, de la mateixa manera que es millorarà la forma de captació de l'aigua. Posteriorment s'adquiriran i instal·laran equips per a la potabilització, mànegues de PEAD (Polietilè d'Alta Densitat), bombes, vàlvules i tancs domiciliaris. Finalment, facilitarà els docents i alumnes per a la promoció de conductes saludables en relació a l'aigua.
Amb l'execució del projecte s'espera que la provisió d'aigua potable sigui continuada i suficient per a la comunitat i que pugui millorar la qualitat de vida de la població. Finalment es pretén que la comunitat estableixi mecanismes d'autogestió de l'aigua i adquireixi conductes i hàbits saludables.
BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 510 persones, de les quals 98 són dones i 290 són nens. Els beneficiaris indirectes ascendeixen a un total de 700 persones, amb 135 dones i 360 nens.