Publicador de continguts

Anèmia no

El projecte d'Acción contra el Hambre s'executa al districte d'Ajoyani, Província de Carabaya, Regió Altiplánica de Puno de Perú. Té per finalitat contribuir a la prevenció i disminució sostenible de la desnutrició infantil en aquesta zona millorant així les condicions de vida d'un total de 529 beneficiaris directes dels quals 202 són homes, 327 són dones i 177 són menors de tres anys. 

link_newletter

 

Subscribe to our newsletter