Publicador de continguts

Enfortiment de la gestió del sector salut en la Vall del Cauca, Colòmbia

El projecte té per finalitat acompanyar a les autoritats públiques nacionals i regionals i a participar en el disseny i la implementació d'un full de ruta que condueixi a curt termini a la recuperació del sector salut i a l'enfortiment de la governaça i el millorament de la transparència i rendició de comptes de la xarxa hospitalària del Valle del Cauca.


CONTEXT
La Vall del Cauca té una extensió territorial de 22,195 km i compta amb 42 municipis, dels quals hi ha 17 catalogats com a Zones Municipals afectades pel Conflicte (ZOMAC). Té una població de 4.660.741, dels quals 1.115.000 són afrodescendents, indígenes, raizales, rom i palenqueros.

En referència a la situació soci política i sanitària està molt afectada a causa de les febleses en la gestió i a una falta de lideratge per part dels seus directius, a més dels problemes sistemàtics associats a la falta de transparència, controls efectius i una baixa formació del personal mèdic administratiu. Algunes xifres destacables de la situació són que l'atenció mèdica en el part ha augmentat en un 116% i la mortalitat materna per a les dones afrodescendents ha incrementat en un 1,8%. Els hospitals del Departament del Valle del Cauca no tenen els suficients recursos per atendre a prop dels 2.000.000 usuaris que ho precisen.

PROJECTE
Els objectius del projecte són identificar i analitzar els principals problemes que estan afectant la prestació del servei de salut del Valle del Cauca i enfortir la governança, la transparència i la rendició de comptes dels hospitals. Per aquest motiu, es realitzarà un informe sobre la situació de Salut a partir de l'anàlisi de la informació extreta de l'Anàlisi de Situació Integrada de Salut (ASIS) i altres fonts.

A més, es crearà una ruta per a la bona gestió pública hospitalària, la transparència i la rendició de comptes. I també, es dissenyarà i publicarà un document amb les troballes i lliçons apreses que serà compartit amb les autoritats públiques nacionals i departamentals perquè puguin ser presos en compte en el seu esforç d'aplicació de les Polítiques d'Atenció Integral en Salut (PAIS) i el Model Integral d'Atenció en Salut (MIAS) per a la formulació de política pública, entre altres accions.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 10 hospitals públics del Valle del Cauca, un total d'1.811.325 milions d'usuaris del règim. I la població en condició de pobresa no assegurada i règim contributiu dels quals 938.444 són dones i 408.391 són menors de 15 anys.

Els beneficiaris indirectes són 1.115.000 habitants afrodescendents, indígenes, raizales, rom i palenqueros del Valle del Cauca. I 444.798 habitants de les poblacions rurals usuaris del règim subsidiat de salut.