Publicador de continguts

Promoció del part institucional intercultural en el marc de la política pública Salut Familiar Comunitària Intercultural en dos municipis quechuas de Bolívia

El projecte té per finalitat reduir la taxa de mortalitat materna infantil en els dos municipis quechuas de Vila Vila i Alalay de Cochabamba, Bolívia. L'entitat compta amb la col·laboració del soci local a Bolívia Aynisuyu.


CONTEXT
La població de la zona de treball del projecte és íntegrament indígena- camperola quechua formada per dones, homes, nenes i nens que viuen a l'àrea rural d'una de les regions més empobrides de Bolívia, a la zona sud de Cochabamba. La població total dels dos municipis ascendeix a 8.946 persones, distribuïdes en 62 comunitats i 2.236 famílies.

La mortalitat materna a Bolívia el 2011 arribava als 160 morts per cada 100.000 nascuts vius de mitjana nacional i 188 de mitjana al departament de Cochabamba, sent l'àrea rural on la cobertura institucional del part són els més baixos (en els municipis del projecte 33% en Alalay i 47% en Vila Vila).

PROJECTE
El projecte vol promoure el part institucional intercultural en el marc de la política pública de Salut Familiar Comunitària Intercultural-SAFCI en els dos municipis esmentats i per a això es realitzaran les següents activitats:
  • Tallers amb organitzacions de dones d'identificació de barreres i construcció de propostes.
  • Tallers de capacitació i acompanyament en les seves funcions a les autoritats comunals de salut.
  • Tallers de capacitació a personal de salut sobre principis d'interculturalitat en l'atenció al part.
  • Intercanvi d'experiències en la implementació del part intercultural.
  • Acompanyament a comadrones tradicionals en l'acreditació davant el Ministeri i incidència en el municipi per a la seva incorporació en centres de salut. 
  • Equipament de sales de part per a la seva adequació intercultural. 
  • Dinamització dels Consells Municipals de Salut com a espais de deliberació i incidència multiactor –Municipi, sector salut i societat civil- i acompanyament a les dones per a la incidència per la institucionalització del part intercultural amb dotació de recursos públics.
Amb les diferents accions que es realitzaran es pretén disminuir l'alt índex de mortalitat materna-infantil prevalent en els municipis d'intervenció del projecte gràcies a l'enfortiment de les capacitats organitzatives i comunitàries, a l'enfortiment també del sector públic de salut per a la incorporació de la interculturalitat en l'atenció al part. I finalment, gràcies a l'enfortiment dels espais municipals de deliberació, concertació, seguiment i rendició de comptes en els quals les dones incorporin les seves demandes als pressupostos públics municipals.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 4.022 dones en edat fèrtil que hi ha en ambdós municipis. A més, es treballarà directament amb 1.630 persones entre dones i homes de base, secretaris comunals de salut, personal metge-sanitari i personal tècnic de les alcaldies.

Els indirectes són 8.946 persones, que constitueixen el total de la població de tots dos municipis.