Publicador de continguts

Prevenció de malalties tropicals en barris marginals de la zona nord de Santiago, a la República Dominicana

El projecte té per finalitat contribuir a la millora de la salut i la prevenció de malalties tropicals en barris marginals de la província de Santiago dels Cavallers, a la República Dominicana.


CONTEXT

La província de Santiago està conformada per nou municipis, 16 districtes municipals, 115 seccions, 907 paratges, 191 barris i 500 subbarris. Segons l'IX Cens Nacional de Població i Habitatge 2010, la província de Santiago comptava per a aquell any amb una població de 963,422 habitants.

El país compta amb  una baixa inversió en matèria de polítiques socials, específicament, el sector salut ha mantingut limitats els nivells d'inversió, que ronden sobre el 2% del PIB i que causa que els serveis sanitaris siguin extremadament deficients.  A més, la prevalença de les malalties tropicals és d'un 32%, amb casos reportats de malària, dengue, còlera i tuberculosi, sent el dengue el de major recurrència amb un 17% dels casos. 


PROJECTE
El programa vol aconseguir donar atenció sanitària i prevenció de les malalties tropicals més recurrents als tres barris urbans més marginals de la zona nord de Santiago. Pel seu assoliment, es duran a terme activitats en tres àmbits diferents:
 
1. Educació, sensibilització i accés a la salut
Des d'aquest component s'impulsaran accions encaminades a propiciar la prevenció de les malalties tropicals. Dins de les activitats que s'executaran en relació al component figuren:
 • Tallers de salut i prevenció.
 • Xerrades amb temàtiques relacionades amb malalties tropicals.
 • Volants.
 • Llars de salut comunitària.
 • Operatius Metges.
 • Identificació de pacients amb malalties tropicals a centres hospitalaris.
2. Sanejament ambiental
En el desenvolupament de la iniciativa aquest component estarà orientat a impulsar accions de millora de l'entorn ambiental que es tradueixen en espais saludables i per tant de prevenció de malalties, per aquest motiu les principals accions a implementar són:
 • Jornades de sanejament ambiental i neteja.
 • Jornades de fumigació i clorificació de l'aigua.
 • Conferències sobre higiene i salut.
3. Organització comunitària i relacions institucionals
Des d'aquest component s'impulsaran les següents activitats:
 • Creació de comitès de salut i medi ambient.
 • Seguiment als comitès de salut i medi ambient.
 • Trobades interinstitucionals amb les Alcaldies de Santiago i Sant Francisco de Jacagua, els Ministeris de Salut, Educació, Medi ambient, les Juntes de Veïns i Fundlider.
BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 2.114 persones situades dins dels tres barris urbans marginals de la zona nord de la Província de Santiago, que viuen en la pobresa i pobresa extrema amb grans precarietats i problemes soci sanitaris.

I els beneficiaris indirectes són 38.000 persones residents a la zona nord de la Província de Santiago. Tenen les mateixes característiques que el grup de beneficiaris anterior, però aquests estan fora del perímetre d'abast dels tres barris beneficiaris directes. No obstant això, rebran beneficis indirectament.