Publicador de continguts

Enfortiment del sistema d'atenció primària i hospitalària materna-infantil, a la República Democràtica del Congo

El projecte té per finalitat millorar els serveis de salut materna infantil promovent la prestació de serveis sanitaris de qualitat als Centres de Salut dependents de l'Hospital General de Referència (HGR) Monkole: Eliba, Moluka i Kimbondo. El lloc d'execució és la perifèria de Kinsaha, a les zones Salut de Mont-Ngafula i Selenbao, als barris de Kindele, Herady i Kimbondo, de la República Democràtica del Congo (RDC).


CONTEXT
La població de la zona on es porta a terme el projecte és principalment jove. Les xifres indiquen que el 47% de la població té menys de 15 anys i la població activa (15-65 anys) constitueix el 50%. Encara que no existeixen taxes oficials de població en desocupació, diferents estimacions parlen del 80-90% de la població. No hi ha una economia estructurada, sinó que existeix una economia de subsistència que permet al 90% de la població viure al dia, sense possibilitat d'estalvi.

La taxa de mortalitat maternal, neonatal i infantil de la RDC es troba entre les més elevades del món. Els estudis demogràfics i de salut del 2013-2014 avaluen la mortalitat neonatal entorn de 28 morts per 1.000 naixements vius i la mortalitat materna a 846 morts per 100.000 naixements vius. La qualitat i seguretat en les cures deixen molt a desitjar per falta d'aigua i de llum, reutilització de material d'ús únic, inexistència de Banc de Sang i a més, el personal té un dèficit de competències clíniques de base.

PROJECTE
Amb el principal objectiu de millorar els serveis de salut materna-infantil les accions que es realitzaran a la zona són l'adquisició i la distribució de medicaments per a les dones i els nens i nenes, així com donar suport als laboratoris d'anàlisis clínics de cada centre de salut. També es dissenyaran i implementaran sis mòduls de formació en cures assistencials materna-infantils, dirigits al personal mèdic dels centres sanitaris.

D'altra banda, s'elaboraran protocols d'actuació clínica orientats a millorar la qualitat en la prestació dels serveis de salut materna-infantil. I finalment, es dissenyarà, planificarà i executarà el pla de comunicació externa dels centres de salut d'Eliba, Kimbondo i Moluka.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són un total de 10.299 persones, de les quals 6.417 dones, 3.882 són homes i 3.019 són menors de cinc anys.

En referència als beneficiaris indirectes hi ha un total de 61.794 persones que conformen la població de la perifèria de Kinsaha. Aquesta població es divideix de la següent forma:

  • Eliba: població total de 14.800 habitants dels quals el 21% són dones, 3.100 en edat de procrear (de 15 a  49 anys).
  • Moluka: població total de 18.500 habitants dels quals el 21% són dones, 3.885 en edat de procrear.
  • Kimbondo: població total d'13.360 habitants dels quals el 21% són dones, 2.806 en edat de procrear.