Publicador de continguts

Millora de les infraestructures de la salut mental destinada a dones i nens en el departament de Cochabamba, Bolívia

Amb aquest projecte es pretén millorar els nivells d'atenció en salut mental de les dones del departament de Cochabamba, recolzant la modernització de les infraestructures existents en l'Institut Psiquiàtric Sant Joan de Déu que funciona des de fa més de 50 anys.
La infraestructura del pavelló de dones és un dels blocs més antics construïts de tova baixa criteris de salut de fa dècades, que no compleix ara amb les condicions de bioseguretat i està pràcticament en ruïnes.


RESUM NARRATIU

L'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu és considerada com una de les pioneres de la salut mental a Bolívia des de fa més de quaranta anys. Existeix un treball conjunt amb la ciència que dia a dia marca i exigeix nous reptes per millorar la qualitat de vida dels malalts mentals.

Per les característiques dels pacients que són atesos als diferents centres de salut mental administrats per l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu a Bolívia, s'estan marcant noves línies d'acció per optimitzar els serveis al pacient. Aquest any, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Cochabamba, els germans pretenen potenciar en major mesurada l'autonomia dels malalts, fent-los partícips del seu propi tractament. Així mateix, es plantegen com a meta l'optimització del temps de treball, a fi que l'atenció dels pacients sigui objectiu prioritari, per davant de problemes d'infraestructura i personal.

El projecte parteix d'una iniciativa proposada per l'Institut Psiquiàtric Sant Joan de Déu de Cochabamba que, conscient de la importància de brindar un servei digne i de qualitat als seus pacients, identifica diverses necessitats i problemàtiques que han de ser abordades a fi d'aconseguir les metes plantejades. Entre aquests objectius es troba la renovació del pavelló d'ingressos per a dones.

Sempre que és possible, es duu a terme el maneig dels malalts en la consulta externa i només quan les seves condicions ho requereixen, són hospitalitzats en els serveis de:

  • Ingresso Homes i Dones, serveis destinats a malalts amb trastorns mentals en fase aguda.
  • Comunitat Terapèutica per a pacients amb dependència de l'alcohol i altres substancies Psicotrópicas

Als altres serveis d'hospitalització, arriben els pacients per mitjà de transferències que es realitzen a partir dels dos serveis abans esmentats.

És comprensible que a major demanda d'atenció, també augmenten els casos de pacients que necessiten tractament en règim d'hospitalització, no obstant això, cal fer notar que l'equip de treball, realitza esforços per reinserir als pacients, a les seves famílies, per tant també s'han incrementat el nombre de ingresos hospitalaris.

Les cinc primeres causes d'internació són les següents:

  • Trastorns mentals i del comportament a causa del consum d'alcohol i altres substàncies psicotrópiques (Dependència, Intoxicació, psicosi i altres complicacions)
  • Trastorns mentals deguts a lesió o disfunció cerebral
  • Esquizofrènies
  • Trastorns psicótics aguts i transitoris
  • Trastorns de l'humor (afectius)