Publicador de continguts

Millora de la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable a la regió de Mopti, Mali. Ulls del Món

La ceguesa i la discapacitat visual a Mali constitueixen una pesada càrrega per als individus i les famílies afectades, especialment per a les dones, sent una causa de major pobresa i vulnerabilitat social, actuant negativament sobre la productivitat econòmica i el desenvolupament de la població. La major part de les cases de la ceguesa són evitables i curables.
La ceguesa té una prevalença benvolguda de l'1,2% a la regió de Mopti, entre 6 i 7 vegades superior a la dels països del nostre entorn


RESUM NARRATIU

El programa Ulls de Mali, engegat en 2008 per Ulls del Món, pretén contribuir a una reducció de la ceguesa evitable a la regió de Mopti.

La finalitat del programa és abordar la patologia ocular des d'una perspectiva integral i tractar d'aconseguir els objectius de millorar la salut visual de les persones amb patologies oculars, formar a professionals sanitaris locals i aportar coneixement tècnic en matèria oftalmológica i òptica, aportar recursos materials (equips i material fungible) d'oftalmologia i òptica als centres mèdics, prevenir les causes de la ceguesa evitable mitjançant campanyes informatives i de promoció de la higiene i contribuir a la millora dels sistemes i procediments de salut ocular.

Tot això per tractar de consolidar un sistema d'atenció ocular integrat, basant-se en una estratègia de autosostenibilidad i d'accessibilitat. Per a això es prioritza la formació i s'ha elaborat una estratègia de salut comunitària, amb un treball a gran escala en promoció i difusió del dret a la salut i del servei d'oftalmologia. A nivell de prevenció es treballa amb la comunitat en general i en particular amb determinats grups (població infantil i dones, docents, etc.). Amb això s'espera que hi hagi un major coneixement de drets i necessitats de la població, i, com a conseqüència, un augment de la demanda.

De manera més específica, les principals activitats previstes per Ulls del Món al programa són les següents:

  • Intervencions i consultes dirigides a persones amb patologies oculars i en situació de vulnerabilitat.
  • Realització de campanyes de detecció de defectes de refracció o visió reduïda en escoles i guarderies i derivació de casos a la consulta del oftalmólog i al taller d'òptica.
  • Col·locació de taules optomètriques de grandària natural en escoles de la regió.
  • Tallers de formació en cures oculars bàsiques a les mestres de guarderies i a professors de primària: Els tallers tindran per objecte capacitar a mestres de guarderia i a professors perquè disposin dels coneixements necessaris i sàpiguen què fer quan es trobin davant nens amb deficiències visuals.
  • Formació a formadores en cures de salut ocular: Consisteix a formar a formadores d'associacions de dones perquè puguin comunicar els seus coneixements a la població femenina i conscienciar-la en relació a les cures oculars personals i dels seus fills. De les diferents malalties estudiades, es posarà l'accent en la higiene i el sanejament per a la prevenció del tracoma.
  • Enviament de comissions medico-quirúrgiques i formatives en oftalmologia pediàtrica i en retina, al IOTA (Institut d'Oftalmologia Tropical d'Àfrica, Bamako).
  • Formació en subespecialitats oftalmológiques per video-conferència: El sistema de video-conferència permet que prestigiosos experts europeus en sub-especialitats donin formació al personal local maliense, limitant els costos (desplaçament i manutenció). Els cursos d'actualització i formació contínua se centraran en l'oftalmologia pediàtrica i en retina i es realitzaran en el IOTA.
  • Dotació de consumibles, medicaments i equips al CSR de Bankass, a l'Hospital Sominé Dol (HSD) de Mopti i als centres de salut de referència dels districtes.
  • Millora de les estructures i engegada d'un taller d'òptica en el CSR de Bankass.