Publicador de continguts

Construcció de sis pous d'aigua potable en sis poblats rurals de Burkina Faso

Aigua pel Sahel engega un projecte, amb la col·laboració de dues entitats locals (la Assotiation Kobinkale i la Assotiation pour la Paix et la Solidarité), que té per finalitat la construcció de pous d'aigua potable en sis poblats rurals amb moltes deficiències, on no hi ha aigua potable i amb gran mortalitat infantil a causa de malalties hídriques.


CONTEXT
Burkina Faso és un país d'Àfrica occidental sense accés al mar, amb limitats recursos naturals, una economia que depèn fortament de les exportacions de cotó i molt vulnerable als desastres naturals. El clima és sahelià. Es caracteritza per una mitjana de pluges de 300 mm/any, amb una estació seca d'octubre a abril i una estació de pluges de maig a setembre. L'aigua és un motiu d'inquietud constant i la població sofreix el mal repartiment dels recursos. Durant l'estació seca, l'aigua és molt escassa, tant per l'ús agrícola i ramader com per al consum humà. Això comporta problemes d'escassetat alimentària (una sola collita anual) i de salut.

L'absència d'aigua potable produeix les anomenades malalties hídriques que constitueixen la segona causa de mortalitat infantil al món. Són malalties diarreiques i gastroenteritis agudes produïdes per virus, protozous i bacteris i produeixen la mort per deshidratació, sobretot en els nens d'entre 1 a 5 anys.
Les sequeres són cada vegada més comunes i els serveis de proveïment d'aigua en moltes zones és inadequada.

PROJECTE
A Burkina Faso són tres milions de persones que no tenen accés a aigua potable i cada any 2.800 nens menors de cinc anys moren de malalties diarreiques evitables causades per la mala qualitat de l'aigua i el sanejament. Per fer front a la situació caracteritzada cada vegada més per les sequeres i per uns serveis de proveïment d'aigua inadequats en moltes zones, el projecte s'enfoca a realitzar activitats de sensibilització a la població, a identificar els llocs de construcció del pou i la preparació del terreny, així com també l'execució de la perforació, la col·locació de la bomba i les proves microbiològiques.

D'altra banda, l'entitat s'encarrega de realitzar formació en hàbits higiènics i de fer un seguiment i avaluació de les diferents fases del projecte.

Amb la seva engegada es pretén reduir l'índex de malalties hídriques així com la mortalitat infantil i també incrementar les oportunitats d'oci i d'activitats generadores d'ingressos entre les dones.

 

BENEFICIARIS
El nombre total de beneficiaris és de 8.500 persones. De les quals són beneficiaris directes les 2.500 dones i nenes dels sis poblats rurals que reduiran a menys d'un km la distància fins a accedir a l'aigua potable (actualment poden arribar a desplaçar-se fins a cinc km) carregades amb un pes d'uns 20 kg.

I en referència als beneficiaris indirectes es troben els homes d'entre 15 i 65 anys o més. Ells s'encarreguen de les tasques de camp i dels animals. Amb la construcció dels pous, els animals tindran accés a l'aigua ja que els pous es construeixen amb les pilones deles quals s'aprofita l'aigua sobrant pels animals.