Publicador de continguts

Construcció i equipament de la unitat de cateterisme a l'hospital Mère-Enfant de Luxemburg, a Bamako, Mali

El projecte té per finalitat millorar la gestió de les malalties del cor a Mali, mitjançant la instal·lació d'una unitat de cateterisme al centre hospitalari.


CONTEXT
Mali, país situat al cor del Sahel d'Àfrica, és el país més gran de la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica amb una població de 17,6 milions d'habitants, segons dades del Banc Mundial de 2015. Les capacitats de gestió de l'assistència sanitària són deficients en diversos aspectes. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hi ha un inadequat efecte en el nivell i la qualitat de l'atenció sanitària en el país. A més, Mali té una de les taxa de mortalitat més alta en els menors de cinc anys, amb 115 morts per cada 1.000 nens. Una de les principals causes de mortalitat són les malalties del cor, les quals representen entre el 15% i el 20% de la taxa. Una altra xifra rellevant del país és que sis bebès de cada 1.000 que neixen pateixen una malaltia cardíaca greu que requereix un tractament específic.

En referència a la situació polític social i sanitària els dispositius tècnics per a fer front a la demanda de cures de malalties és quasi inexistent, de la mateixa manera que no hi ha una estructura hospitalària i un personal sanitari capacitat i capaç de tractar les malalties cardíaques de forma independent.

PROJECTE
El projecte es marca com a metes principals construir i equipar una unitat de cateterisme al centre hospitalari i establir un funcionament i una gestió eficaç dels recursos de les unitats creades. Per al seu assoliment, en una primera fase es farà una selecció de les empreses encarregades de la construcció de la unitat. I també es duran a terme formacions que familiaritzin al personal sanitari amb l'equip i el material nou.
I en una segona fase, es realitzarà el manteniment, la prevenció i la restauració dels equips sanitaris, així com també s'executarà el seguiment i l'avaluació de les activitats del projecte.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són els nounats i els adults que pateixen una patologia cardiovascular i que pugui ser tractada mitjançant el cateterisme. Actualment, 2.000 nens i nenes de l'Hospital Mère Enfant de Luxemburg estan esperant una evacuació mèdica a l'estranger.

I pel que fa als beneficiaris indirectes aquests són el personal del centre hospitalari i les famílies dels pacients tractats.