Publicador de continguts

Consolidació i implementació del model participatiu de prevenció, recerca i formació de la malaltia del Xagas, a Bolívia

El projecte d'Ajuda en Acció té per finalitat contribuir a la millora de l'estat de salut de la població més vulnerable enfront de la malaltia de Xagas dels districtes 6 i 7 del municipi de Sucre, a Bolívia.


CONTEXT
La població impactada és majoritàriament rural i d'origen quechua, sent la seva principal activitat econòmica la producció agropecuària a baixa escala.

A Bolívia la malaltia del Xagas s'ha declarat prioritat nacional, havent-se aprovat el Programa Nacional de Lluita contra el Xagas. El Departament de Chuquisaca és un dels més endèmics del país, on el 33% de la població viu amb la malaltia. En els menors de 15 anys, el percentatge és del 8,5% i del 40% en les dones gestants.

PROJECTE
L'objectiu del projecte és contribuir a la millora de l'estat de salut de la població més vulnerable enfront de la malaltia del Xagas. Per a aconseguir-ho, Ajuda en Acció duu a terme diferents activitats en el terreny com garantir equipament de laboratoris de centres de salut i realitzar formació de personal de salut en el diagnòstic clínic i en el tractament de la malaltia. A més, es milloraran els habitatges mitjançant la construcció i s'implementaran sales situacionals. Finalment, es realitzaran tallers sobre hàbits de vida saludable i fires de salut i campanyes de neteja comunitària i familiar.

El pla d'execució del projecte és de 12 mesos que van des de l'1 de Juliol del 2017 fins al mateix dia de l'any següent. Amb l'engegada de les diferents accions es pretén consolidar el model participatiu anti xaga a través del foment de la participació comunitària per a la vigilància entomològica i l'enfortiment de les capacitats locals.

BENEFCIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 2.412 famílies, 6.662 habitants (3.348 dones i 3.314 homes). La població de 0 a 15 anys és de 3.173 (1.553 nens i 1.620 nenes). Dins de la població beneficiària per les accions previstes s'inclou també als següents col·lectius: a) Responsables del maneig dels Llocs d'Informació Vectorial (75 persones: 50 homes i 25 dones) i 62 professionals de salut dels centres de salut.

I els beneficiaris indirectes són personal de salut dels centres de salut del Departament de Chuquisaca.