Publicador de continguts

Projecte de suport al Centre de Salut Mental i Teràpia Ocupacional de Thiès per a activitats d'ergoteràpia

La salut mental, especialment als països en vies de desenvolupament i particularment a l'Àfrica, és una de les àrees que queda freqüentment marginada per manca de recursos humans i financers i per l'estigma que encara persisteix en relació amb aquestes malalties. L'orde de Sant Joan de Déu dóna cobertura al 50% de la psiquiatria al Senegal, amb tres centres que col·laboren activament amb el Ministeri de Salut i l'Hospital Universitari de Dakar. L'objectiu és intentar dignificar la vida dels pacients i millorar el pronòstic de les seves malalties mentals a través de la teràpia ocupacional.


La Fundació Probitas ve recolzant des de 2011 les activitats de teràpia ocupacional del Centre de Salut Mental de Dalal Xel, a Thiès, que va ser creat el 1995 per donar cobertura als pacients de salut mental de la regió. Entre aquestes activitats, ara reforçades, s'inclouen l'habilitació de lavabos i el recolzament econòmic per possibilitar la sala d'ergoteràpia, un hort jardí, una granja agrícola, la cura d'animals i activitats de tipus mecànic. Totes permeten millorar el pronòstic de la malaltia dels pacients, que, a part, necessiten un tractament farmacològic.

La teràpia ocupacional o ergoteràpia permet als pacients seguir una rehabilitació funcional, que ajuda a estabilitzar l'evolució de la seva malaltia. A més, la interacció amb altres persones crea un clima de cohesió social, que estimula la creativitat i manté un grau d'autonomia acceptable. Aquest model de teràpia ocupacional és innovador al Senegal i a altres països del seu entorn. Si s'aconsegueix assolir els objectius esperats, aquest model podria ser replicat a altres zones.

Al 2012, la Fundació ha finançat la construcció de lavabos externs per l'us dels pacients que freqüenten la sala d'ergoteràpia. Amb això, es pretén oferir millors condicions higièniques, optimitzar les sessions del servei y sensibilitzar sobre la importància de la higiene als pacients.

Així mateix, i en el marc del recolzament econòmic que va donar al 2011, Probitas va dotar al centre del material per als tallers de pintura, costura, cuina i tint, a més d'eines per a la cura de l'hort jardí i dels animals de la granja.