Publicador de continguts

Recolzament al projecte oftalmológic a Turkana

Regió semidesèrtica exposada a la radiació ultraviolada, ambient i vent extremadament sec, falta d'aigua i, en conseqüència, d'higiene, i una font d'alimentació limitada. Tots aquests factors fan de la semidesèrtica Turkana (nord-oest de Kenya) una regió en la qual existeix una alta prevalença de ceguesa. Una ceguesa que no existeix en zones semidesèrtiques similars de les regions desenvolupades en ser una malaltia tractable (cataractes), i evitable, tant quan l'origen és infecciós, com el tracoma, com quan la causa és el dèficit de vitamina A, provocant la xeroftalmia.


La ceguesa no és una qüestió qualsevol en una regió que malgrat tenir la mateixa superfície de Catalunya compta amb 850.000 habitants nòmades i seminómadas que amb prou feines tenen comunicacions i cobertura sanitària. Una persona cega constitueix una càrrega familiar important en una societat en la qual un nen més significa dos ulls més per vigilar el bestiar. No només és una càrrega, sinó que la ceguesa en si compromet seriosament la supervivència de la persona que la pateix.

En estreta col·laboració amb la Comunitat Missionera de Sant Pablo, assentada a Kenya des de fa 25 anys, la Fundació Emalaikat va portar per primera vegada a Turkana en 2003 l'assistència oftalmológica. Encara que en els seus inicis les campanyes eren merament assistencials, a poc a poc, el projecte ha anat guanyant en sostenibilitat. Primer amb una unitat d'atenció oftalmológica, la denominada Eye Unit, inaugurada en 2007 dins de l'hospital de Lodwar i dotada amb una consulta i un quiròfan; i després amb la capacitació de més de 20 persones que, com a infermers, treballen en diferents dispensaris de Turkana per diagnosticar i tractar els problemes oculars més comuns i referir aquells casos que requereixin tractament a l'hospital. Tot això, imbricat en la infraestructura sanitària local.

En virtut d'aquest camí a la sostenibilitat, la Fundació Probitas va decidir recolzar el projecte de Emalaikat, que cerca no només augmentar l'accés de la població a l'assistència clínic quirúrgica oftalmológica, sinó que també la prevenció de patologies causants de ceguesa en nens, la xeroftalmia, i en adults i nens, el tracoma, una malaltia infecciosa causada per una un bacteri que es transmet per contacte amb les secrecions i a través de les mosques dels ulls. Tant la xeroftalmia com el tracoma estan eradicats als països occidentals.

Des de 2011, es va fer un tractament massiu amb azitromicina a un 71% de la població de Turkana per intentar acabar amb el tracoma; encara que, segons les directrius de l'OMS, és necessari el tractament anual durant cinc anys per eradicar el tracoma com a causa de ceguesa endèmica. Així mateix, i en col·laboració amb UNICEF, es reparteix vitamina A dues vegades a l'any als nens menors de 5 anys per lluitar contra la xeroftalmia.

Atès que, de moment, no existeix oftalmóleg local, es realitzen dues o quatre vegades a l'any campanyes quirúrgiques per part d'un equip sanitari d'unes 25-30 persones (entre kenyans i espanyols). En aquestes, s'envien vehicles als poblats per recollir als pacients prèviament seleccionats per a cirurgia i se'ls porta a l'hospital, on se'ls intervé i se'ls proporciona menjar i allotjament fins que, una vegada operats, se'ls porta de tornada als seus poblats.

Amb la finalitat de complementar aquestes campanyes, s'organitzen clíniques mòbils que tenen com a objectiu la identificació, exploració de pacients i seguiment, així com l'organització d'activitats preventives a les escoles que incideixen sobretot en la importància de la higiene per evitar el tracoma i en el consum de la vitamina A per prevenir la ceguesa.