Publicador de continguts

Recolzament al programa de malnutrició infantil a Manhiça focalitzat a mares i nens VIH / SIDA (+)

Moçambic és un país model pel continent africà de reconstrucció post-conflicte. Després de 16 anys de Guerra Civil, al 2008 va iniciar la seva recuperació, sent en l'actualitat un país amb potencial per complir 12 dels 18 Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni. No obstant això, més de la meitat de la població segueix vivint en la pobresa i el 55% del pressupost anual depèn encara de l'ajuda internacional.


La mortalitat infantil és una de les més altes del món, 138/1000 nens menors d'un any, i una de les seves principals causes és la malnutrició associada al VIH/SIDA (+). Amb una xarxa sanitària insuficient, existeixen regions on el 25% de les dones embarassades són seropositives i, malgrat el nen no desenvolupi la malaltia, la possible mort de la mare prediu una potencial malnutrició infantil.

Aquesta realitat va mobilitzar al Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM), la Fundació Manhiça i Africa Viva per ampliar el Programa de Rehabilitació Nutricional (PRN) amb la finalitat de realitzar un seguiment de nens VIH/SIDA positius, subministrant-los recolzament nutricional, emocional, farmacològic i clínic. Evidències científiques demostren que la intervenció nutricional en aquest tipus de pacients redueix en un 70% la seva mortalitat en un any.

La Fundació Probitas va decidir recolzar el programa que es desenvolupa al Centre de Salut de Manhiça i altres centres de salut a través d'Africa Viva i en col·laboració amb el Ministeri de Salut de Moçambic. La intervenció compte amb diverses activitats, com la de reforçament de les capacitats diagnòstiques, el recolzament nutricional de caràcter preventiu, la realització d'un diagnòstic comunitari i epidemiològic amb l'objectiu d'identificar les àrees amb majors índexs de malnutrició; i la identificació de les "mares model" de cada barri (estratègia Hearth model) amb la finalitat de que formin, a la seva vegada, a altres mares amb nens amb alt risc de malnutrició o amb malnutrició instaurada en temes d'higiene, salut i alimentació.

Així mateix, es preveu la creació de cuines comunitàries, l'ingrés hospitalari de nens amb malnutrició severa, i el recolzament i supervisió del tractament domiciliari dels pacients ambulatoris amb diagnòstic de malnutrició.