Publicador de continguts

Ajuda per a medicines, equipament sanitari de cures pal•liatives a Camerun i funcionament / formació. Pal•liatius sense fronteres, Camerun

Les cures pal·liatives són una necessitat urgent a Camerun però no estan encara desenvolupats ni existeix sensibilitat cap a això.
L'objectiu principal del projecte és progressar cap a una mort digna de la persona, sense dolor ni sofriment, doncs aquests malalts moltes vegades moren cridant de dolor les seves barraques de fang, tirats en un camastro envoltats de milers de mosques. Recuperar la seva dignitat com a persones al moment de la mort requereix, entre altres coses, un coneixement específic de les cures pal·liatives del dolor. Per a això es planteja la formació del personal local i la creació d'un ala específica de pal·liatius.


RESUM NARRATIU

Pal·liatius sense Fronteres (PSF) treballa en col·laboració amb dos centres sanitaris en els quals hi ha al voltant de 110 pacients a l'any que sofreixen de càncer terminal, sida terminal i insuficiències cardíaques i renals avançades, aquestes últimes resistents al tractament. Cal tenir en compte que a Camerun solament existeix un aparell de diàlisi i és de pagament amb la qual cosa pràcticament ningú té veritable accés a aquest tractament.

Les cases no reuneixen condicions per atendre a aquests malalts doncs no tenen aigua corrent ni potable, no existeixen serveis a les cases, solament latrines en l'exterior.

Des d'abril 2012 PSF treballa en l'engegada d'una assistència pal·liativa en dos centres de Camerun: El centre de Salut de *Bikop amb una assistència a domicili i en l'hospitalització general i l'Hospital Sant Martin de Porres amb una unitat específica de Cures Pal·liatives des d'abril 2014.

Per a això s'ha realitzat ja la formació del personal i s'ha començat a tractar als malalts; però, el malalt de pal·liatius és un malalt crònic i que necessita tractament normalment durant alguns mesos. No obstant això, la falta de recursos econòmics de la població dificulta l'accés a aquest tractament.

L'objectiu principal de PSF és que la persona mori amb dignitat i sense dolor ni sofriment. Per aconseguir-ho, s'ha creat la unitat de cures pal·liatives a Yaoundé, amb 10 llits.

Així mateix, a fi de realitzar diagnòstics precisos de les malalties es fa necessari adquirir un ecógrafo portàtil. Donada l'escassa o nul·la capacitat de mobilitat dels malalts pal·liatius aquest ecógrafo és l'única eina d'utilitat per realitzar diagnòstics tant a les cases com al propi centre de salut, al costat del seu llit.

Així mateix es porta anys treballant en la formació del personal sanitari. Per a això, en 2013 PSF va editar una guia pròpia i en 2015 dos petits manuals en francès: "Com ajudar al malalt terminal?" i "Treball en equip. La seva importància en les cures pal·liatives". A més, a fi d'obrir-se a les cures pal·liatives pediàtriques, s'adquiriran 30 llibres de medicina pal·liativa pediàtrica que seran de gran ajuda per a la formació del personal sanitari, associacions de malalts.