Publicador de continguts

Enfortiment dels serveis de salut per la població refugiada de palestina mitjançant la millora de la capacitat diagnòstica en laboratoris d'UNRWA

El projecte d'UNRWA té l'objectiu d'enfortir els serveis de salut que atenen a la població palestina refugiada a Jordània mitjançant la millora de la capacitat diagnòstica en els laboratoris. Es beneficiaran directament a 56.950 refugiats i indirectament al voltant de 445.000 persones.


CONTEXT
 
Els refugiats palestins van arribar a Jordània a finals dels anys 40, fugint de la primera guerra àrab-israeliana que va expulsar al voltant de 700.000 persones de les seves llars i els va dispersar des de Palestina a altres països limítrofes. Els primers camps van ser aixecats sense planificació. Els refugiats van viure en tendes de campanya fins a finals dels anys 50 quan la UNRWA va substituir les tendes, primer per habitatges prefabricats i posteriorment per construccions una mica més sòlides, però igualment precàries. El terreny sobre el qual es van aixecar els camps és majoritàriament propietat de l'estat i va ser cedit amb la condició de no poder expandir-se en el futur. Avui en dia, amb la quarta generació de refugiats tot i residir-hi, l'espai disponible en els camps s'ha quedat petit i hi ha una important sobrepoblació i sobreutilització dels serveis i recursos disponibles, insuficients per a una població creixent.
 
A Jordània hi ha actualment 2.110.114 refugiats palestins registrats per la UNRWA, part dels quals viuen en un dels 10 camps gestionats per l'Agència. Una altra part s'ha traslladat progressivament a altres poblacions, majoritàriament prop de les ciutats principals, encara que també en pobles i viles. Tots ells, amb Independència de la seva residència, tenen dret a rebre l'atenció d'UNRWA per la seva condició de refugiats, i per tant l'agència té l'obligació de subministrar els serveis necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques, tal com recull el seu mandat.
 
PROJECTE
 
L'objectiu principal del projecte es enfortir els serveis de salut de UNRWA per a la població refugiada de Palestina mitjançant la millora de la capacitat diagnòstica en els laboratoris. 
 
L'objectiu específic es millorar els serveis de prevenció, detecció i seguiment de les malalties cròniques, especialment la Diabetis, mitjançant la provisió de noves metodologies de detecció i control i la formació del personal de laboratori. 
 
S'espera una millora de la detecció i seguiment de la diabetis mitjançant la capacitació de noves tècniques de laboratori en tècniques de bioquímica clínica. 
 
BENEFICIARIS
 
Un total de 60.702 beneficiaris directes: 56.550 beneficiaris del diagnòstic de diabetis segons les estadístiques estatals, 4.141 beneficiaris ja diagnosticats de diabetis que seran tractats mitjançant el mesurament HbA1C i, finalment, 11 persones d'entre el personal sanitari dels centres de salut, que seran formats en diabetis i el seu tractament.
 
445.000 beneficiaris indirectes: 145.000 són la població de cobertura del camp de Wihdat, 300.000 beneficiaris indirectes que inclou la població de cobertura de Irbid i Wihdat, que es beneficiaran de la millor formació del personal de laboratori.