Publicador de continguts

Enfortiment del sistema de salut comunitària en comunitats vulnerables de Tegucigalpa. Associació Compartir

El projecte té com a objectiu principal un millor accés a la prevenció, al diagnòstic i tractament de patologies prevalentes en aquestes zones, produïdes en la seva majoria per: falta d'aigua, absència de clavegueram, falta de recursos per a la canastra bàsica i l'alimentació, difícil accés a les proves diagnòstiques i a les medicines.
D'altra banda, els alts índexs de violència intrafamiliar i la freqüència dels embarassos precoços són altres factors que demostren la falta d'accés a la informació i a una atenció adequada per part de les autoritats sanitàries.


RESUM NARRATIU

Hondures és un dels països més pobres del continent americà, els seus índexs de desenvolupament no han deixat d'empitjorar en els 10 últims anys. En el 2008, el país apareixia en el lloc 115 (de 187 països), en el 2012 havia caigut al lloc 127. El PNUD estima en el seu informe 2012 que el 66,5% de la població viu per sota del llindar de pobresa, i identifica la inequitat (la més alta de tot el continent) com el major fre al desenvolupament de la societat, opinió recolzada pels propis hondurenys.

Aquest projecte pretén millorar la salut integral de poblacions que viuen en condicions molt precàries, a través d'un conjunt d'accions com:

  • L'equipament del laboratori al centres de salut de Nueva Suyapa per poder diagnostiques de forma satisfactòria les patologies més comunes als barris: el dengue, l'hepatitis A, però també altres proves rutinàries que s'administraran almenys 1 vegada a l'any als nens menors de 12 anys. Suport als laboratoris dels 2 altres centres de salut de Villanueva i Els Pins.
  • El subministrament de reactius per a les proves i de medicaments als quals la població més pobra no té accés. Aquesta intervenció previndrà el recurs a la medicina tradicional (16% de la població) i de l'automedicació (el 12% compra les seves medicines al mercat negre).
  • L'enfortiment del programa de salut sexual i reproductiva, i en particular de les adolescents, amb l'objectiu de prevenir els embarassos no desitjats (representa el 31% dels embarassos anuals en Villanueva) i les infeccions de transmissió sexual, atès que la prova del VIH es fa prioritàriament a les dones embarassades (gairebé únicament en Nueva Suyapa, amb més extensió en Villanueva i no se sol fer en Els Pins). En aquest àmbit també, es formarà al personal mèdic perquè sàpiga identificar ràpidament les víctimes de violència sexual i les puguin atendre proporcionant la profilaxi adequada. Actualment, s'atenen a molt poques dones que no acudeixen al centre per por del seu agressor (regularment la seva parella) i la falta de preparació del personal mèdic (infermeria, assistent social) al tamizaje.
  • Finalment, els educadors integrals dels centres de Compartir i el personal sanitari dels centres de salut estaran capacitats en salut mental, per poder atendre a les famílies la majoria de les quals sofreix episodis de violència i desenvolupar competències d'autoprotecció necessàries per treballar en condicions d'alta violència i perillositat que constitueixen la seva vivència diària.