Publicador de continguts

Stop Fístula obstètrica, a l'Àfrica Occidental

La fundació Mujeres por África engega un projecte que té per finalitat millorar la salut materna, augmentar la prevenció i el tractament de la fístula i enfortir les capacitats del personal sanitari Saint Joseph Catholic (SJCH), de Monròvia, a Libèria.


CONTEXT
Libèria compta amb 4,5 milions d'habitants i té una taxa de fertilitat de 4,7 fills de mitjana. Amb un sistema públic sanitari extremadament precari és la salut materna la que presenta pitjors indicadors. Es calcula que diàriament moren quatre dones per complicacions en  l'embaràs o en el part.

A nivell soci polític i sanitari la fístula obstètrica va ser reconeguda pel Govern de Libèria com un problema de salut pública. Es va sumar a la campanya (2003-2006) del Fons de Població de Nacions Unides per a la seva eradicació. Encara que no hi ha dades oficials, s'estima que hi ha entre 600 i 1000 casos nous a l'any.

PROJECTE
El projecte de Stop Fístula desenvolupa les seves activitats entorn de dos eixos principals. D'una banda, la prevenció i l'assistència i per un altra, la capacitació. En aquestes fases, es realitzaran 120 xerrades anuals dirigides a dones i nenes embarassades, així com també una campanya radiofònica. A més, es proporcionarà assistència gratuïta en el part a 1.200 dones i joves amb embarassos de risc o parts obstruïts. El programa també inclou dues missions quirúrgiques de personal sanitari internacional per a oferir tractament quirúrgic a 60 pacients. I finalment, es duran a terme vuit sessions formatives per a 80 matrones, vuit sessions per a 30 infermeres del SJCH i d'altres centres associats i sis tallers de formació.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 6.000 menors de 20 anys en consulta prenatal, 1.200 menors de 20 anys i dones amb part obstruït ateses durant el part, 60 dones amb fístula que reben tractament quirúrgic i 120 sanitaris que reben formació.

Els beneficiaris indirectes són, en primera instància, la pròpia família de la pacient i les dones que coneixen la possibilitat de prevenir o si s'escau de recuperar la salut  i, en segona instància,  la comunitat d'origen i la societat en el seu conjunt. Es calcula que 7.380 famílies (unes  30.000 persones) són beneficiàries indirectes.