Publicador de continguts

Serveis mèdics especialitzats i hospitalaris urgents per a l'atenció de malalties cròniques greus en la població refugiada al Líban pel conflicte a Síria

UNRWA es troba treballant a Líban des dels anys 50. Al país resideixen al voltant de 493.000 persones d'origen palestí, en 12 camps de refugiats o en algun dels 42 "gatherings" (assentaments precaris) propers a ells. UNRWA ha preparat un Pla de Resposta Immediata a l'Emergència a Síria. El present projecte forma part d'aquest pla.


CONTEXT

La mitjana d'edat de la població palestina refugiada a Síria (PRS) és de gairebé 25 anys. Una gran part la conformen nens/as per sota de 15 anys. La grandària mitjana de família és de 3.48 membres. Més de la meitat de les famílies PRS no tenen a cap membre treballant, i en el nord la dada ascendeix al 71%. Encara que menys del 3% de les famílies PRS a Líban van entrar il·legalment, actualment més de la meitat no té permís per residir al país, bàsicament per no poder pagar la taxa de la renovació.
Al voltant del 95% de la població refugiada a Líban no té cap cobertura sanitària ni accés als serveis d'atenció, hospitalització o medicalització del ministeri de salut libanès davant malalties comunes ni complexes. Gairebé la meitat de les famílies PRS tenen almenys un membre que sofreix alguna malaltia crònica, i una de cada 10 famílies té un membre amb algun tipus de discapacitat.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

En aquest context de vulnerabilitat de la PRS, l'objectiu plantejat és millorar la cobertura de serveis sanitaris als quals pot accedir la població desplaçada pel conflicte per a l'atenció i tractament de malalties cròniques i agudes molt greus. Les limitacions d'accés a sanitat pública a Líban per a la població refugiada són àmplies, fins i tot per a aquells refugiats de Palestina que porten dècades al país.
En primer lloc s'identificarà a la població elegible per a l'atenció mèdica d'entre les persones refugiades de Síria que han fugit a Líban a causa del conflicte armat. Posteriorment, mitjançant una anàlisi de vulnerabilitats se seleccionaran aquelles persones amb menys recursos per ser ateses. Aquesta anàlisi tindrà en compte la composició familiar, el nombre d'adults o persones en edat de treballar, la formació prèvia i qualificació, les oportunitats d'ocupació presents o potencials, el nombre de menors o de persones amb discapacitat o altres dependents, etc.
Una vegada identificat el tractament es pagarà mitjançant el mètode més adequat: dotació d'un subsidi que cobreixi les despeses, pagament concertat a hospitals que atenen els casos o reemborsament de despeses en els quals hagi incorregut la persona malalta per la seva operació o tractament. Durant tot el període es realitzarà un seguiment constant de l'evolució dels pacients per verificar si la seva condició de vulnerabilitat ha variat i si per tant necessiten més ajudes o han deixat de ser elegibles. Tot això se supervisarà per part de l'equip encarregat de la gestió del projecte en terreny.

BENEFICIARIS

La població beneficiària és la població refugiada Síria identificada per patir malalties cròniques greus. Entre aquesta població es realitzarà un estudi soci econòmic multivariable que permeti identificar la seva situació de vulnerabilitat no solament individual, sinó també respecte a la seva família i l'entorn en el qual es troba desplaçada, i així incloure-la com a beneficiària.