Millors accessos a serveis de salut en comunitats indígenes

El projecte dut a terme per Sinergias s'està implementant amb els recursos del Health Care Innovation Award i de la Fundació Èxit. Es desenvolupa articuladament amb l'Hospital Sant Antoni de Mitú, les secretaries de salut del territori i el Ministeri de Salut i Protecció Social. El suport de Probitas s'orienta a la prevenció i control de 6 malalties infeccioses desateses prioritzades en el territori.


CONTEXT
La iniciativa pretén millorar l'accés a serveis de salut amb un enfocament intercultural en comunitats indígenes de les zones rurals del Vaupés. Aquesta àrea està aïllada geogràficament de la resta del país, sent les principals vies d'accés l'aèria i la fluvial. Les poblacions rurals disperses tenen accés limitat a serveis de salut bàsics gairebé tot l'any i tenen un alt índex de necessitats bàsiques insatisfetes. A més, han patit les conseqüències del conflicte armat intern. La morbimortalitat per malalties que es poden prevenir està molt per sobre de les taxes nacionals. La prevalença de les Malalties Infeccioses Emergents (EID, en anglès) és alta: tracoma ocular al voltant del 15% (fa 5 anys se situava al 26%), geohelminitasis un 95% aproximadament, escabiosi 15% i pediculosi 26%.

PROJECTE
Sinergias està desenvolupant un projecte en 18 comunitats indígenes de l'àrea rural de Mitú, a Vaupés per tal de millorar l'accés a serveis de salut amb enfocament intercultural i equitat de gènere. Amb el suport de Probitas s'inclourà el control i eliminació de 6 malalties infeccioses desateses. Es realitzaran dues rondes d'administració massiva de medicaments (AMM) amb azitromicina per al control de tracoma (component A de l'estratègia SAFE) i 3 rondes ambalbendazole per al control de geohelmintiasis.

Així mateix, es tractaran els casos de tungiasi, pediculosi, sarna i larva migrans cutània que es trobin en les comunitats, tant durant les rondes de medicació massiva (que inclouran la recerca activa d'aquestes malalties), com a través de processos d'identificació i notificació de casos derivats de la vigilància en salut comunitària. Es realitzarà tamizaje per triquiasis tracomatosa en totes les persones majors de 15 anys i els casos identificats seran canalitzats per iniciar el procés de remissió per a cirurgia. Així mateix es farà detecció de pterigios graus 3 i 4 a la mateixa població i cataractes en majors de 50 anys.

De la mà de l'AMM, es donaran micronutrients a les dones gestants i als nens i nenes menors de 5 anys. Es realitzaran activitats de promoció de la salut, prevenció i vigilància de les malalties infeccioses desateses prioritzades amb enfocament intercultural.

El projecte s'enfoca en la prevenció i control de 6 malalties infeccioses desateses en 18 comunitats indígenes de l'àrea rural del municipi de Mitú, al departament de Vaupés, regió amazònica de Colòmbia.

Els resultats que s'esperen són la cobertura efectiva de medicació massiva amb albendazole i azitromicina, detecció i canalització de triquiasis tracomatosa i altres discapacitats visuals, detecció i maneig d'almenys 80% de les persones amb altres ectoparasitosis, realització d'activitats promocionals, material educatiu i instauració d'un comitè de vigilància epidemiològica comunitària per a les EID en almenys 5 comunitats.
 
BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són aproximadament 2. 100 persones, 99% pertanyents a 24 pobles indígenes de la regió amazònica de Colòmbia. D'aquests, 47, 5% són dones, el 38% nenes, nens i adolescents menors de 15 anys. Viuen en comunitats de 50 a 200 persones i es basen en economies de subsistència. Els indirectes inclouen comunitats limítrofes i institucions locals del sector salut atès que el projecte contribueix amb les metes nacionals per al control de les EID.