Publicador de continguts

Alimentació escolar amb enfocament de desenvolupament local, a Bolívia

La Mancomunitat de Municipalitats per a l'Alimentació Escolar Chuquisaca (MAECH), els municipis participants i la Governació d'Oruro col·laboren en 20 municipis de Bolívia del departament d'Oruro amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de cadenes productives locals de producció d'aliments i reducció de la inseguretat alimentària a través de la promoció de cultius d'aliments per a l'esmorzar escolar.


CONTEXT
Oruro es troba entre els departaments més vulnerables a la seguretat alimentària del país, 42,9% dels municipis és altament vulnerable, el 54,3% té vulnerabilitat mitjana i el 2,8% presenta vulnerabilitat baixa. En aquesta zona la prevalença de desnutrició és crònica en menors de cinc anys de l'àrea rural el que representa un percentatge del 33,6%. La prevalença d'anèmia en menors de cinc anys en l'àrea rural de l'altiplà és del 82,5%, segons dades de l'ESNUT del 2012.

PROJECTE
Les principals accions del projecte es concentren a promoure la participació de petits agricultors en el proveïment de l'alimentació escolar mitjançant un sistema de compres locals, així com també enfortir coneixements i capacitats dels petits agricultors associats com un incentiu per a la seva inclusió en els mercats dels programes d'alimentació escolar municipals.

D'altra banda, es promourà l'educació i la capacitació en temes relacionats amb nutrició de beneficiaris, nens i nenes, professors, pares de famílies i d'altres membres de la comunitat. L'enfortiment de les capacitats de socis locals en el maneig integral dels programes d'alimentació escolar en logística, la preparació d'aliments i la gestió general dels programes d'alimentació escolar també són claus per a la millora de la situació a Bolivia.

El projecte es dur a terme en els municipis d'Antequera, Belén d'Andamarca, Carangas, Chipaya, Choquecota, Coipasa, Cruz de Machacamarca, Curahuara de Carangas, Escara, Esmeralda, Huachacalla, La Rivera, Machacamarca, Pampa Aullagas, Santiago d'Andamarca, Santiago de Huayllamarca, Santuari de Quillacas, Tots Santos, Toledo i Yunguyo de Litoral.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són dones i homes d'associacions de petits productors, escolars i pares i mares de família de les Juntes Escolars. Es desconeix el nombre de nens i nenes que seran beneficiats amb horts, (dependrà del nombre d'escoles assistides, una estimació basada en experiències anteriors indica que serien aproximadament 3.600 nens i nenes) i el nombre d'associacions de productors que seran beneficiades (no més de 20).

Els beneficiaris indirectes són petits productors primaris, relacionats amb les associacions.